جراحی دندان های نهفته

جراحی دندان عقل نهفته جراحی دندان عقل درد دارد جراحی دندان عقل نهفته افقی جراحی دندان عقل نیمه نهفته

جراحی دندان عقل نهفته جراحی دندان عقل درد دارد جراحی دندان عقل نهفته افقی جراحی دندان عقل نیمه نهفته . در برخی از موارد جهت درمان بیماریهای دهان و دندان نیاز به جراحی های دندانی است. جراحی دندان نیازمند تخصص دندانپزشک و تجربه بالا دندانپزشک است. در بین جراحی ها، جراحی دندان های نهفته از حساسیت بالاتری برخوردار است. در این جراحی با دسترسی به دندان هایی که امکان مشاهده یا دسترسی به آنها وجود ندارد جراحی دندان صورت میگیرد. در جراحی دندان با برداشتن ویا بلند کردن استخوان ویا بلند کردن تمام یا بخشی از بافت لثه برای دسترسی به دندان، یا تکه کردن دندان به بخشهای کوچکتر جراحی صورت میگیرد. در جراحی ممکن است به بی هوشی نیز نیاز باشد. لذا تخصص بالا دندانپزشک و مهارت دندانپزشک از اهمیت بالایی برخوردار است.

جراحی دندان عقل نهفته

جراحی تکنولوژی جدیدی است که در جراحی های امروزی استفاده فراوان دارد.

جراحی دندان های نهفته

کشیدن دندان عقل

با رشد افراد و رویش دندان عقل ، کشیدن دندان عقل در برخی از موارد با توصیه دندانپزشک ضروری است. دندان عقل از آنجایی که در برخی موارد نهفته است جراحی آن سخت تر است. دربرخی از موارد دندان عقل به دندانهای مجاور فشار وارد میکند که این امر یکی از دلایل لزوم کشیدن دندان عقل است. کشیدن دندان عقل در برخی موارد نیاز به رجوع به بیمارستان دارد. با بی حسی کردن موضع مورد نظر کشیدن آن موضع صورت می گیرد. پس از جراحی دندان عقل ورم موقت طبیعی بوده و زودگزر است. میتوان از کمپرس آب یخ نیز برای کاهش ورم استفاده کرد.

جراحی دندان جراحی دندان عقل جراحی دندان عقل نهفته جراحی دندان عقل درد دارد جراحی دندان عقل نهفته افقی