پیوند استخوان

ایمپلنت دندان و پیوند استخوان

پیوند استخوان برای ایمپلنت دندان هزینه پیوند استخوان دندان عوارض پیوند استخوان فک . در درمان با از دست دادن دندان ها و یا بیماری های لثه، ژنتیک و... استخوان فک تحلیل شده و بنابراین استخوان کافی برای جراحی وجود نخواهد داشت در این گونه موارد استفاده از پیوند استخوان جهت بازسازی فک توصیه می شود.