درمان پروتزی Full mouth

درمان پروتزی پروتز دندان

با از دست دادن دندانها و لزوم بهره بردن از دندانهای مصنوعی درمان پروتزی در دندانپزشکی رایج گردیده است. گاهی در بیماران با بی دندانی کامل از پروتزهای ثابت روی ایمپلنت دندان استفاده میشود. در مواردی که از ایمپلنت استفاده میشود بایستی حداقل برای ثبات پروتز 6 عدد ایمپلنت استفاده شود چون ساپورت پروتز توسط ایمپلنت انجام میشود.

در درمان پروتزی با ایمپلنت دندان معمولا دو نوع پروتز ثابت متکی بر ایمپلنت استفاده میشود.

 • پروتز ثابت سمان شوند: در موقعیتی که ارتفاع تاج کمتر از 15 میلی متر است، مورد استفاده قرار میگیرند زیرا در مواقعی که ارتفاع تاج بیشتر از 15 میلیمتر باشد احتمال دباند شدن سمان در اثر افزایش وزن پروتز است.
 • پروتز هیبرید:زمانیکه ارتفاع تاج 15 میلیمتر یا بیشتر است از پروتز هیبریدی با فریم فلزی استفاده میشود. پروتز هیبریدی با پیچ به ایمپلنت متصل میشود.
 درمان پروتزی prosthetictreatment

مزایا و معایب پروتز ثابت متکی بر ایمپلنت

مزایای پروتز ثابت متکی بر ایمپلنت

 • افزایش اعتماد به نفس وحس روانی بهتر
 • بهبود قدرت تکلم
 • تجمع غذایی کمتر در پروتز دندان
 • بهبود قدرت جویدن و تغذیه
 • نیاز به تعمیر و نگهداری کمتر پروتز
 • طول عمر بیشتر پروتز دندان

معایب پروتز ثابت متکی بر ایمپلنت :

 • هزینه بالا به سبب استفاده از ایمپلنت
 • نبودن ساپورت فلنج لبیالی در پروتز
 • رعایت بهداشت با ایمپلنت مشکل تر ونیاز به توجه بیشتر است.
 درمان پروتزی prosthetictreatment

امروزه با پیشرفت تکنولوژی های نوینی نظیر ایجاد دندان مصنوعی وریستوریشن های دندانی بسیار آسان گردیده است.

درمان پروتزی پروتز دندان