زیبایی دندان

زیبایی دندان

هدف دندانپزشک زیبایی از درمانهای زیبایی دندان ایجاد لبخند جذاب و متعادل است. زیبایی دندان باعث اعتمادبه نفس بهبود وضعیت روحی روانی در فرد می شود که این امر در زندگی فرد نقش بسزایی داشته و یکی از عوامل موفقیت فرد محسوب می شود. زیبایی دندان و صورت شدیدا بهم مرتبط هستند. دندانها علاوه بر تاثیر بر زیبایی صورت و زیباتر کردن لبخند نقش مهمی را در گوارش بازی می کنند.جهت حصول زیبایی دندان نیاز به استفاده همزمان علم و هنر زیبایی شناسی است. هماهنگی دندان با اجزای صورت از اصول زیبایی دندان است.