شرح مقاله

آیا ایمپلنت عوارض دارد

آیا ایمپلنت عوارض دارد از جمله سوالاتی است که بسیاری از مراجعه کنندگان به مراکز درمانی ایمپلنت و کاشت دندان می پرسند. در جواب این افراد بایستی گفت ایمپلنت دندان دارای عوارضی برای بیمار نیست و بایستی روند درمانی بخوبی انجام شود تا عمر ایمپلنت دندان کاشته شده برای بیمار بالا باشد.

آیا ایمپلنت عوارض دارد یا نه

خیر ایمپلنت دندان عوارضی برای بیمار نخواهد داشت. ایمپلنت با روشی درمانی مطمئن درون دهان و فک بیمار جایگذاری شده و این امر باعثمی شود پایه ایمپلنت پس از مدت زمانی با استخوان فک جوش خورده و همانند یک دندان طبیعی برای فرد بکار رود. مدتی که بیمار در طی روند درملن است تا ایمپلنت با سیستم دهانی فرد تطابق پیدا کند و بیمار بتواند به آن عادت کند را باید بیمار زیرنظر بیمار با رعایت نکات تجویزی بسیاری از عوارض ناخاسته نظیر خونریزی و عفونت را جلوگیری کند.

آیا ایمپلنت عوارض دارد و عوامل تاثیرگذار بر آن

بر کاشت ایمپلنت دندان عوامل مختلفی تاثیرگذار است من جمله اینکه سیستم بدنی خود فرد یکی از عوامل تاثیرگذار محسوب می شود. بایستی کسانیکه دارای بیماری های مختلفی هستند قبل از ایمپلنت و کاشت دندان با پزشک مشورت کنند. این دسته از افراد بایستی در روند درمانشان نکاتی لحاظ شود. یک دسته از این افراد کسانی هستند که دارای بیماری پوکی استخوان هستند. این دسته از بیماران جهت برقراری پیوند بین ایمپلنت و استخوان فک در آنها مدت زمان بیشتری لازم است و گاها نیاز به درمان مازاد پیوند استخوان نیز هستند که دندانپزشک بنا به این مسایل بایستی اقدام به درمان بیماران کنند.

نوع ایمپلنت و عوارض آن

در بین ایمپلنت های رایج در بازار از لحاظ کیفیت تفاوت هایی وجود دارد که این در کیفیت و طول عمر ایمپلنت کاشته شده تاثیر فراوان دارد. بیماران در رجوع به دندانپزشکان بهتر است از بهترین نوع ایمپلنت و مارک موجود استفاده کنند تا هم بخوبی ایمپلنت برایشان کاشت شود و هم طول عمر ایمپلنت کاشته شده برایشان بالا باشد. ایمپلنت در بازار دارای مارک های مختلفی است که از پزشک بایستی درخواست ایمپلنت دندان با مارک و برند معتبر کرد.

در کاشت ایمپلنت دندان سطح تخصص و تجهیزات واحد دندانپزشکی هم تاثیر فراوان دارد. جهت کاشت ایمپلنت دندان واحدی را انتخاب کنید که هم از طسح تجهیزات با کیفیت برخوردار باشد و هم از سطح دندانپزشکان با تجربه بر خوردار باشند.

مرکز دندانپزشکی دکتر سعید کریمی یکی از معتبرترین مراکز کاشت دندان و ایمپلنت در تهران بوده که آخرین متد دندانپزشکی را بکار می برد و از با کیفیت ترین برند ایمپلنت برای کاشت دندان استفاده می کند.

آیا ایمپلنت عوارض دارد آیا ایمپلنت دندان عوارض دارد

اشتراک :