شرح مقاله

اجزاء ایمپلنت دندان

سهولت کاربری و قابلیت آسان استفاده ایمپلنت دندان باعث شده استفاده از ایمپلنت های دندانی گسترش پیدا کند. ایمپلنت مورد استفاده برای بیماران شمال قسمت های مختلفی است که هر یک بایستی دارای کیفیت مناسب بوده و در بکار گیری آنها توسط دندانپزشک و متخصص ایمپلنت دقت کافی بکار رود.

اجزاء ایمپلنت دندان

ایمپلنت دندان اجزاء و قسمت های مختلفی دارد که می توان به فیکسچر، اباتمنت و پیچ کاور اشاره کرد. یکی از اصلی ترین قسمت های ایمپلنت فیکسچر است. فیکسچر درون استخوان فک قرار می گیرد و نقش پایه را برای ایمپلنت دندان بازی می کند. فیکسچر پس از گذشت مدت زمان مشخص اتصال مناسب با استخوان فک را برقرار می کند. گاهی فیکسچر ها با اباتمنت یکی بوده و اجزاء جدایی از هم نیستند.

پیچ کاور یکی دیگر از اجزاء ایمپلنت دندان است که برای جراحی های دو مرحله ای استفاده می شود. پیچ کاور برای پوشاندن ایمپلنت پس از کاشت اولیه استفاده می شود و سپس لثه بر روی آن کشیده می شود تا پس از گذر زمان و ایجاد اتصال مناسب دوباره باز شده و اباتمنت روی آن کار گزاشته شود.

اباتمنت ها انواع مختلفی دارند که در انواع موقتی و سفارشی و پیش ساخته قابل استفاده هستند. اباتمنت به فیکسچر متصل می شود. پس از طی مراحل فوق و ایجاد شرایط لازم، روکش مناسب برای ایمپلنت کاشت شده ساخته شده و در نهایت عملیات نصب روکش روی ایمپلنت دندان بکار می رود.

بکارگیری اجزاء و ایمپلنت دندان با کیفیت در رسیدن به موفقیت در کاشت ایمپلنت بسیار تاثیر دارد. اگر فیکسچر مثلا با کیفیت تر انتخاب شود زمان ایجاد اتصال کاهش و احتمال اتصال بین فیکسچر با استخوان افزایش می یابد.

مرکز دندانپزشکی دکتر سعید کریمی یکی از معتبرترین مراکز کاشت ایمپلنت دندان تهران است که انواع روشهای کاشت ایمپلنت دندان را انجام می دهد.

اجزاء ایمپلنت اجزاء ایمپلنت دندان

اشتراک :