شرح مقاله

استراحت بعد از ایمپلنت دندان

استراحت بعد از ایمپلنت دندان و قابلیت استفاده از ایمپلنت به شکل دندان طبیعی از جمله سوالاتی است که بسیاری از بیماران دارند. بایستی به این دسته از بیماران گفت که استراحت بعد از ایمپلنت دندان جهت ایجاد پیوند قوی بین ایمپلنت دندان و استخوان فک لازم و ضروری است. بایستی برای دوره ای کوتاه فشار زیادی به ایمپلنت کاشته شده وارد نشود.

استراحت بعد از ایمپلنت

استراحت بعد از ایمپلنت دندان و نکات آن

وقتی دندان مصنوعی در سیستم فکی و دهانی فرد کاشته می شود، بایستی اتصال قوی و محکم بین این دو برقرار گردد تا دندان کاشته شده بتواند نقش دندان طبیعی را برای بیمار را بازی نماید. ایمپلنت کاشته شده در زمان اولیه دچار حساسیت بوده و بمرور زمان با سیستم دهانی بیمار تطابق پیدا می کند. در این بیماران نبایستی بر ایمپلنت فشار زیادی وارد شود و تا حدود ممکن بایستی از مصرف غذاهای سفت تا چند روز بعد از کاشت ایمپلنت دندان اجتناب شود. با مصرف غذاهای نرم و شل از ایجاد فشار زیاد به ایمپلنت خودداری کنید.

استراحت بعد از ایمپلنت و عوامل تاثیرگذار بر آن

یکی از عواملی که بر مدت زمان استراحت بعد از ایمپلنت تاثیرگذار است شرایط جسمانی خود بیمار است. بله کسانیکه دارای بیماری های زمینه ای هستند نیاز به مدت زمان بیشتری برای ایجاد اتصال قوی بین ایمپلنت و استخوان فک دارند و مدت زمان استراحت بعد از ایمپلنت بایستی در این بیماران بیشتر در نظر گرفته شود.

بله ایمپلنت کاشته شده بعد از کاشت نیازمند مراقبت های لازم است تا درمان موفقی برای کاشت ایمپلنت دندان ایجاد شود. عفونت های بعد از کاشت و یا ایجاد درد و ورم و خونریزی های موضعی همه از عوارض کاشت ایمپلنت دندان است که قابل حل و درمان بوده و نیازمند درمان می باشند و براحتی حل می شوند. با استراحت بعد از ایمپلنت دندان می توان این عوارض را کاهش داد و از بسیاری از این موارد به شکل موثری جلوگیری کرد.

بعد از ایمپلنت چه بخوریم

بعد از ایمپلنت چه بخوریم

مراقبت ایمپلنت

مراقبت ایمپلنت
استراحت بعد از ایمپلنت استراحت بعد از ایمپلنت دندان

اشتراک :