شرح مقاله

انواع ایمپلنت دندان و کاشت ایمپلنت برای دندانهای مختلف

جنس ایمپلنت دندان تیتانیومی بوده و انواع ایمپلنت دندان از این نظر تفاوتی ندارند. ایمپلنت های دندان همه دارای استحکام بالا بوده و ساختاری متناسب با سیستم دهان و دندان دارد. انواع ایمپلنت دارای پایه هایی هستند که روی آنها شیارهایی و رزوه هایی تعبیه شده است که این امر در ایجاد پیوند بین ایمپلنت دندان و استخوان فک بسیار موثر است.

انواع مختلف ایمپلنت دندان دارای چارچوپ و قواعد یکسانی هستند ولی برخی از برند های ایمپلنت دارای خصوصیات خاصی هستند که آنها را در مقایسه با سایر برند ها متمایز می کند. مثلا ایمپلنت های سوئیسی نوعی طراحی شده اند که در اثر وجود حفره های خاص روی بدنه های آنها ، ایجاد پیوند را بهتر و آسانتر ساخته است. همین دلیل یکی از عوامل تاثیر گزار بر مطرح شدن و معتبر شدن این برند ها شده است. مدت زمان کوتاهتر جوش خوردن ایمپلنت دندان سوئیسی نسبت به انواع ایمپلنت دندان شده است.

نحوه ایمپلنت دندان ، دندانهای مختلف

دندان های مختلف افراد از نظر سطح دسترسی ، میزان ریشه و دسترسی به سینوس و ... متفاوت است. مثلا دندان های جلویی فرد بسیار عصب کمتری دارد در مقایسه با دندان های آسیاب. این شاید این تصور را در افراد ایجاد کند که ایمپلنت دندان برای دندان های جلویی راحت تر است. بله از نظر تعداد عصب کمتر و عدم دسترسی به سینوس ایمپلنت کردن دندانهای جلویی راحت تر است ولی از لحاظ ظاهر و زیبایی دندانهای جلویی بسیار مهم تر است. این مورد در افرادی که بر روی زیبایی خود حساستر هستند بسیار با اهمیت تر است.

موفقیت کاشت ایمپلنت دندان

همه موارد فوق وقتی باعث موفقیت کاشت ایمپلنت شده که دندانپزشک متخصص و با تجربه کاشت دندان را انجام دهد. رعایت همه ی اصول کاشت در فرایند ایمپلنت دندان بسیار مهم است. بیماران بایستی برای انتخاب دندانپزشک خوب با دقت انتخاب را انجام دهند. توجه بیماران به سطح تخصص دندانپزشک و مراجعه و مشورت با سایر بیماران در انتخاب متخصص ایمپلنت مناسب کمک فراوانی می کند.

جهت کاشت دندان مرکز دندانپزشکی دکتر سعید کریمی که یکی از معتبرترین مراکز ایمپلنت دندان تهران است را انتخاب کنید.

انواع ایمپلنت انواع ایمپلنت دندان ایمپلنت ایمپلنت دندان

اشتراک :