شرح مقاله

ایمپلنت دندان بهترین درمان بی دندانی

جهت درمان بی دندانی بهترین روش درمانی ایمپلنت دندان است. ایمپلنت شرایط همانند دندان طبیعی را برای بیمار ایجاد می کند. در روش درمانی ایمپلنت دندان بواسطه پایه تیتانیومی جوش خوردن پایه با استخوان فک صورت گرفته که این باعث ثبات ایمپلنت و ایجاد نقش همانند دندان های طبیعی برای فرد می شود.

درمان بی دندانی با ایمپلنت دندان

در کاشت ایمپلنت دندان سلول های استخوان فک درون خلل و فرج ایمپلنت نفوذ کرده و باعث ایجاد پیوند و ایجاد استحکام در دهان فرد می شود. برای درمان بی دندانی روشهای متعددی وجود دارد ولی هریک نقاط ضعف مربوز به خود را دارد. نکته ی مشترک بین سایر روشهای درمانی تحلیل استخوان به مرور زمان است. این در حالی است که در روش درمانی ایمپلنت دندان تحلیل استخوان متوقف می شود.

روش های درمان بی دندانی و ایمپلنت دندان

از روش های قدیمی درمان بی دندانی استفاده از پروتز و دندان های مصنوعی بود. پروتز مصنوعی مشکلاتی را برای بیماران ایجاد می کند. از مشکلات این پروتز ها عدم ثبات و فیکس بودن بود که مشکلات تکلمی و ایجاد مشکل در تناول غذا را در پی داشت. البته امروز با ایمپلنت دندان می توان پروتز را ثابت و فیکس کرد.

روش درمانی دیگر بریج دندان است. در بریج نیاز به تراشیدن دندانهای مجاور است که این خود باعث تخریب دندانهای مجاور نیز می شود. در بریج صرفا با ایجاد باند بین دندان های مجاور نقیصه بی دندانی را از بین می برند. یکی از مشکلات عمده بریج تحلیل استخوان فک بمرور زمان است. همچنین بریج استحکام و مقاومت ایمپلنت دندان را ندارد.

در روش درمانی ایمپلنت دندان که امروزه به عنوان بهترین روش درمانی جایگزینی دندان از دست رفته محسوب می شود میتوان با کاشت ایمپلنت هم دندان با زیبایی و کارایی دندان طبیعی به وجود آورد و هم از تحلیل استخوان فک جلوگیری کرد.

مرکز دندانپزشکی دکتر سعید کریمی یکی از معتبرترین مراکز ایمپلنت دندان تهران است و انواع روش های کاشت ایمپلنت را انجام می دهد.

درمان ایمپلنت درمان ایمپلنت دندان ایمپلنت ایمپلنت دندان

اشتراک :