شرح مقاله

ایمپلنت دندان و زمان مناسب آن

ایمپلنت دندان روشی مناسب برای جایگزین دندان از دست داده شده است. ایمپلنت شرایط طبیعی همانند دندان طبیعی را برای افراد مهیا می کند. ایمپلنت دندان به سبب تناسبی که با بدن افراد برقرار می کند بهترین جایگزین برای دندان از دست رفته است.

دندانپزشکان سعی در سالم نگه داشتن سیستم دهان و فک افراد را دارند و در جهت حفظ دندانهای طبیعی نهایت تلاش خود را می کنند. درحالیکه زمانی که دندان طبیعی فرد قابل ترمیم نباشد، جایگزینی دندان را در پیش می گیرد. یکی از روشهای جایگزینی دندان ایمپلنت دندان و کاشت آن است.

ایمپلنت دندان و زمان مناسب آن:

حال سوال این است زمان مناسب برای ایمپلنت دندان چه زمانی است. بهترین زمان، زمانی است که جوش خوردن ایمپلنت دندان میسر تر باشد. جوش خوردن دقیق ایمپلنت باعث موفقیت درمان ایمپلنت دندان می شود. بنابراین پس از فقدان دندان از دست رفته بهترین زمان کاشت دندان است و بایستی بیمار سعی کند در کوتاهترین زمان ممکن نزد دندانپزشک مراجعه و اقدام به کاشت ایمپلنت نماید.

لازم به ذکر است برخی مشکلات جانبی جهت ایمپلنت دارند، به عنوان مثال کسانی هستند که استخوان فک فرسوده داشته و با مشکلات فکی همراه هستند و یا کسانی هستند که در محل ایمپلنت کیست دارند، این افراد نیاز به یک پروسه 3 الی 4 ماهه درمان تکمیلی هستند.

در بکارگیری ایمپلنت دندان سن چه نقشی دارد؟

بهترین سن جهت ایمپلنت ، سنی است که در آن استخوان فک به رشد کامل خود دست یافته باشد زیرا تغییرات رشد فک باعث تغییرات در ابعاد شده که دندانپزشک این را در نظر می گیرد. ایجاد تناسب دندانی بین دندانها و ایمپلنت از تخصص متخصص ایمپلنت بوده و دندانپزشک ایمپلنت دندان تهران بهترین چهارچوب را جهت کاشت دندان انتخاب می کند.

جهت جوش خوردن ایمپلنت هم زمان جوش خوردن دندانهای مختلف متفاوت است. به عنوان مثال زمان جوش خوردن در فک پایین سه ماه و فک بالا پنج ماه است.

زمان ایمپلنت سن ایمپلنت

اشتراک :