شرح مقاله

ایمپلنت دندان چیست

ایمپلنت ابزاری جهت جایگزینی دندان از دست رفته می باشد که جنس تیتانیومی داشته و با لثه هماهنگی و تطابق بالایی دارد. ایمپلنت دندان با استخوان فک جوش خورده و پس از مدتی همانند دندان طبیعی نقش بازی می کند.

موفقیت کاشت دندان به نحوه ی کاشت و جوش خوردن موثر آن با فک بستگی دارد. سطح تخصص دندانپزشک در درمان موفق تاثیر بالایی دارد ولی شرایط بدنی بیمار نیز در موفقیت درمان تاثیر فراوان دارد.

ایمپلنت دندان و عوامل تاثیر گزار بر موفقیت آن:

ویژگی های موضع کاشت در موفقیت این روش درمانی بسیار موثر است. گاها کسانی دارای بیماری های نظیر پوکی استخوان هستند. لذا این افراد نیاز به درمان های دیگر نظیر درمان های پوکی استخوان همراه با کاشت ایمپلنت دندان دارند. لثه سالم نیز موثر است. لثه ای که دارای کیست است یا بیماری های دیگری نظیر پریودنتال دارند نیاز به درمان قبل از کاشت ایمپلنت دندان دارد. قبل از کاشت ایمپلنت دندان باید لثه ها از وجود عفونت برطرف شوند.

هر یک از عوامل فوق در موفقیت ایمپلنت موثر است. درمان ناقص ایمپلنت باعث لقی ایمپلنت شده و کیفیت مناسب را برای بیمار فراهم نمی کند. بیمار نیز در رسیدن به موفقیت ایمپلنت بسیار موثر بوده و رعایت بهداشت و دستورات دندانپزشک از ضروریات لازم است که بیمار باید آنها را رعایت کند. کسی که ایمپلنت کاشت می کند باید از مصرف مواد مخدر دوری کند. بیماران خاص هم برای ایمپلنت نیاز به روش درمانی خاص بوده که دندانپزشک با توجه به بیماری روش درمانی موثر را انتخاب میکند.

ایمپلنت دندان چه محاسنی دارد؟

ایمپلنت دندان جایگزین مناسبی برای دندان مصنوعی است که کسانی هستند استفاده پروتز برای آنها مشکل است و نیاز به ایمپلنت برای این افراد ضروری است. ایمپلنت تشابه زیادی به دندان طبیعی دارد لذا برای زیبایی ایمپلنت به پروتز ترجیح داده می شود. امروزه مراجعه زیادی جهت ایمپلنت نزد دندانپزشک زیبایی می شود. بهبود وضعیت تکلم و تناول غذا نیز جزء محاسن ایمپلنت محسوب می شود.

ایمپلنت و هزینه آن:

یکی از موارد اساسی که بر روی قیمت و هزینه ایمپلنت تاثیر فراوان دارد نوع برند مصرفی ایمپلنت دندان است. برندهای مختلفی در بازار وجود دارد که بسته به کیفیت ایمپلنت هزینه متفاوتی دارند. ایمپلنت با کیفیت عمر بالاتر و زیبایی بالاتری دارد و بیمار با ان احساس بهتری دارد.

ایمپلنت چیست هزینه ایمپلنت

اشتراک :