شرح مقاله

ایمپلنت دندان یا بریج

ایمپلنت دندان روشی نوین در دندانپزشکی امروزی است. بریج نیز روشی مرسوم در دندانپزشکی است که هر یک شرایط خاص خود را دارد. دندانپزشک بنا به شرایط بیمار و مشورت با بیمار روش مناسب را برای بیمار انتخاب می کند.

در بریج دندان صرفا با استفاده بریج فاصله بین دندانها پر می شود این درحالیست که در ایمپلنت با استفاده از کاشت، دندانی همانند دندان طبیعی برای فرد فراهم می شود. حال سوال این است بریج یا ایمپلنت دندان برای بیمار انتخاب شود. جهت استفاده از بریج بایستی دندانهای مجاور تراش داده شود تا فضای کافی برای قرارگیری بریج فراهم شود.

در ایمپلنت دندان تراش دندانهای مجاور صورت نگرفته و صرفا با جراحی در موضع مورد نظر کارگزاری می شود. لازم به ذکر است جهت ایمپلنت دندان کردن باید فک استخوان کافی را داشته باشد تا اتصال مناسب بین فک و ایمپلنت برقرار شود. به همین دلیل توصیه می شود بلافاصله پس از فقدان دندان، درمان کاشت دندان صورت گیرد تا استخوان دچار تحلیل نشود.

اما سوال این است آیا ایمپلنت دندان برای بیمار بهتر است یا بریج دندان. در پاسخ بایستی گفت استفاده از بریج سخت تر است. بریج مسواک زدن سخت تری دارد و همچنین استفاده نخ دندان برای بریج سخت تر است. رعایت بهداشت برای ایمپلنت دندان با سهولت بیشتری انجام می شود. در مورد دوام و ماندگاری بایستی گفت ایمپلنت از دوام و استحکام بالاتری نسبت به بریج برخوردار است. ایمپلنت شرایط همانند دندان طبیعی را برای بیمار فراهم می کند.

شاید از لحاظ هزینه ایمپلنت دندان نسبت به بریج هزینه بیشتری دارد ولی دوام، راحتی و زیبایی ایمپلنت دندان به مراتب بالاتر از بریج است. دندانپزشک زیبایی ایمپلنت را برای بیمار توصیه می کند. نحوه بکارگیری و جنس هر دو نوع روش فوق نیز در موفقیت دندانپزشکی موثر است. هر یک از روشهای فوق دارای درجات و انواع کیفیت درمانی است که سطح درمانی بستگی به تخصص و امکانات دندانپزشکی دارد.

بریج دندان

اشتراک :