شرح مقاله

اینله آنله در دندانپزشکی زیبایی

در بین مواد پر کننده دندان دندانپزشک زیبایی ، مواد اینله آنله را نیز جهت زیبایی می تواند مصرف کند. اینله آنله دارای زیبایی بالا بوده که شبیه به مواد کامپوزیتی است. این مواد در لابراتوار ساخته شده و دارای جنس های مختلف من جمله کامپوزیت و ... هستند.

اینله آنله

دندانپزشک زیبایی برای ترمیم پوسیدگی های شدید معمولا این مواد را انتخاب می کند. لزوم نیاز به لابراتوار باعث زمانبندی درمان در طی دو جلسه شده است. مزیت اصلی اینله آنله نسبت به مواد کامپوزیتی پایداری و استحکام بالاتر است ، به همین دلیل است که در مورد پوسیدگی های شدید دندانپزشک به سراغ این نوع مواد ترمیمی می رود.

جهت ساخت اینله آنله ، ابتدا قالبگیری برای دندان پوسیده انجام شده و این قالب جهت ساخت ترمیم به لابراتوار فرستاده می شود. اتصال اینله آنله با چسب مخصوص صورت می گیرد. اتصال بدون تراش دندانی صورت گرفته و صرفا قسمت پوسیده دندانها جبران می شود.

اینله آنله

تفاوت اینله با آنله چیست؟

آنله از اینله بزرگتر بوده ، که آنله بر روی سطح خارجی دندانها قرار گرفته و اینله روی سطح داخلی دندانها متصل می شود. مواد فوق ذکر دارای مقاومت به سایش بسیار مناسبی هستند. این مواد دارای قابلیت سفید کردن دارند .

دوام و سختی این نوع مواد ترمیمی مزیت اصلی آنها است. حتی دوام بیش از 25 سال را نیز دارند. بالا بردن استحکام دندان تا بیش از 70 درصد مزیت دیگر مواد فوق الذکر است. اینله آنله شاید در زمان اولیه برای فرد مورد استفاده غیر عادی باشد ولی بمرور زمان به حالت عادی در آمده و فرد به راحتی از ان استفاده می کند. حساسیت های بافت های مجاور نیز برای این امر کوتاه مدت بوده و دندانی با استحکام بالا و دوام طولانی مدت برای فرد فراهم می شود.

اینله آنله

اشتراک :