شرح مقاله

برند و مارک مختلف ایمپلنت دندان

برند و مارک ایمپلنت دندان متفاوت بوده و یکی از اصول دستیابی به کاشت دندان موفق استفاده از برند و مارک ایمپلنت دندان با کیفیت است. سوالی که بیماران دارند این است که نوع برند مناسب چیست و دندانپزشک چه برند ایمپلنت را برای کاشت انتخاب می کنند.

ایمپلنت دندان

همه ی ایمپلنت های مورد استفاده دندانپزشکان دارای جنس یکسان یعنی تیتانیومی هستند ولی تفاوت در کیفیت ایمپلنت دندان است. نوع ظرافت و استحکام ایمپلنت دندان متفاوت است. رزوه های ایمپلنت در تعیین استحکام ایمپلنت دندان بسیار بوده و میزان ظرافت و رعایت اصول طراحی در کیفیت آن بسیار تاثیر دارد.

برند و مارک مناسب ایمپلنت دندان

ایمپلنت مناسب بایستی قابلیت نفوذ مناسب در استخوان فک را داشته باشد. در ساخت ایمپلنت دندان کشورهای مختلفی کار کرده اند ولی همگی دارای کیفیت مناسب نیستند. ایمپلنت های کره ای و چینی و آلمانی و سوئیسی و ... از ایمپلنت هایی هستند که در بازار موجود است که برخی کیفیت مناسب ندارند. از این بین ایمپلنت های سوئیسی و آلمانی دارای کیفیت بالاتری هستند.

یکی از مواردیکه در ایمپلنت های با کیفیت بکار می رود وجود حفره هایی بر روی سطح ایمپلنت است که باعث زبر شدن سطح ایمپلنت می شود. این حفره ها سبب اتصال بهتر شده و باعث جوش خوردن بهتر ایمپلنت دندان با استخوان فک می شود. استفاده از ایمپلنت های با کیفیت مدت زمان مورد نیاز برای جوش خوردن با استخوان فک را به شکل قابل ملاحظه ای کاهش می دهد.

هزینه ایمپلنت بسته به برندها و مارک های مختلف ایمپلنت متفاوت است. ولی هزینه بالاتر ایمپلنت دندان با کیفیت عمر بالاتری را برای کاشت دندان فراهم می کند. دندانپزشک متخصص با علم به مارک ها و برند های مختلف، برند ایمپلنت مناسب را برای بیمار انتخاب می کند. ایمپلنت با کیفیت عوارض بعدی کاشت را نیز کاهش می دهد. پس از متخصص ایمپلنت بخواهید برند و مارک ایمپلنت مناسب را برای شما بکار گیرد.

مارک ایمپلنت برند ایمپلنت ایمپلنت ایمپلنت دندان

اشتراک :