شرح مقاله

بستن فاصله بین دندانی

فاصله زیاد بین دندانها باعث لبخندی نازیبا برای فرد می شود که بسیاری از موارد رجوع نزد دندانپزشک زیبایی ، بستن این فواصل است. ردیف و کامل بودن دندانها باعث زیبایی لبخند و زیبایی دندان می شود. در دندانپزشکی زیبایی روش های مختلفی جهت بستن فاصله بین دندانی وجود دارد که بسته به شرایط مختلف متفاوت هستند.

فاصله بین دندانها به علل مختلفی ممکن است ایجاد شوند. ب عنوان مثال عدم هماهنگی بین اندازه استخوان فک و دندانها می تواند باعث ایجاد فواصل بین دندانی شود. فشارهای وارده بر دندانها در سنین مختلف هم می تواند باعث انحراف دندانها از جایگاه اصلی شده و فواصل بین دندانی را ایجاد کند. مثلا مکیدن انگشت یا فشار زبان می تواند منشا این فشارها شود. اما سوال این است چگونه این فواصل را از بین ببریم.

روشهای مختلفی برای از بین بردن فاصله بین دندانها وجود دارد. استفاده از دندان مصنوعی یا ایمپلنت و یا باندینگ دندان و روشهای ارتودنسی همه روشهای مناسبی جهت بستن این فاصله نا مناسب است.

یکی از روشهای قدیمی جهت این امر، استفاده حلقه دور دندانهایی است که می خواهیم فاصله بین آنها کاهش پیدا کند. فاصله کاسته شده در این روش کم بوده و مزاحمت چندانی برای بیمار ایجاد نمی شود. صرفا با استفاده حلقه در فوصل زمانی که بیمار خواب است و طی چند شب براحتی فاصله بین دندانی کاهش پیدا می کند. از روشهای دیگر بستن فواصل بین دندانی باندینگ دندان است.

باندینگ قادر است فواصل بیشتر دندانی را ببندد. رزین در این روش استفاده می شود. این رزین در اثر تابش نور سخت می شود. ماده مورد استفاده در باندبنگ دندان بصورت کامپوزیتی است و تطابق بالایی با دندانهای فرد را بازی می کند. روکش دندان نیز روشی مناسب جهت پر کردن و از بردن کجی ها و نواقص دندانی است که در نهایت منجر به ایجاد دندانهای ردیف برای فرد می شود. روکش هم دارای جنس های مختلفی بوده که از لحاظ زیبایی و جنس و کیفیت متفاوت هستند.

ایمپلنت دندان

در صورتیکه فواصل بین دندانی زیاد باشد یکی از روشهای مرسوم ایمپلنت است. ایمپلنت بخوبی همانند دندان طبیعی فواصل را پر کرده و دارای کیفیت بالایی است. ایمپلنت دندان دارای کیفیت مناسب بوده و قابلیت تناسب یافتن با بدن فرد را دارد. در صورتیکه فواصل بیش از حد نیز باشد. استفاده از دندانهای مصنوعی توصیه می شود.

ارتودنسی

ارتودنسی روشی مرسوم و قدیمی جهت از بین فواصل بین دندانی است. در این روش با استفاده از براکت های دندانپزشکی و سوار کردن آنها روی دندانهای فرد بمرور زمان فواصل از بین می رود. مرور زمان لازم است تا یکنواختی و ردیف شدن دندانها ایجاد شود. البته با پیشرفت دندانپزشکی روشهای جایگزین نیز ابداع شده است که سهولت بیشتر بیمار را در پی داشته است. ایجاد لبخند زیبا و دلشین وظیفه دندانپزشک زیبایی است که استفادهاز روشهای مختلف دندانپزشک را یاری می دهد.

فاصله بین دندان ایمپلنت ارتودنسی

اشتراک :