شرح مقاله

بعد از عصب کشی دندان چه بخوریم

بعد از عصب کشی دندان چه بخوریم و غذا خوردن بعد از عصب کشی دندان . همواره سوالی است که بسیاری از بیماران دارند که دندانپزشک بر اساس شرایط دندان عصب کشی شده توصیه هایی به بیمار دارد.

بعد از عصب کشی دندان چه بخوریم و نکات تجویزی

مصرف مایعات پس از عصب کشی دندان به بیماران توصیه می شود. غذای مصرفی بایستی به صورتی باشد که به دندان عصب کشی شده فشار نیاورد و حتی المکان از مصرف غذاهای سفت که دندان فشار می آورد تا یک شبانه روز اجتناب شود. لازم به ذکر است برای بیماران رعایت نکات بهداشتی توسط بیمار لازم است و استفاده از مسواک و دهانشویه ها جهت جلوگیری از عفونت های احتمالی لازم است.

بعد از عصب کشی دندان چه بخوریم

غذا خوردن بعد از عصب کشی دندان

دندان عصب کشی شده ممکن است در چند مرحله عصب کشی شده باشد که نیاز به بودن موارد پنبه و غیره درون روت دندان عصب کشی شده است که در این موارد بایستی غذا خوردن به نحوی باشد که به دندان فشار آورده نشود. مصرف مایعات خیلی سرد و یا خیلی گرم که سبب تحریک دندان عصب کشی شده می شود نیز توصیه نمی شود.

بایستی حتی الامکان از مصرف مواد جویدنی بعد از 2 ساعت اجتناب شود. بایستی حتی الامکان تا چند روز مواد سفت برای بیمار استفاده نشود نظیر آجیل که بایستی حتما اجتناب شود.

درد در موضع عصب کشی شده یا ورم یا خونریزی چیز غیر عادی نبوده و براحتی برطرف می شود. لازم به ذکر است که مصرف آنتی بیوتیک های تجویزی دندانپزشک برای برطرف کردن عفونت دندان عصب کشی شده مناسب است. درد در روزهای اولیه بعد از عصب کشی دندان غیر عادی نیست و بمرور زمان با رعایت نکات تجویزی دندانپزشک بخوبی این موارد قابل حل است.

در مورد دندان عصب کشی شده لازم است بدانید که دندان حساس شده و شکننده می شود لذا بایستی از نظر استحکام ترمیم شود که روکش دندان درمانی مناسب برای این امر است. با روکش دندان استحکام بالایی برای دندان عصب کشی شده بدست می آید. عصب کشی دندان های مختلف متفاوت است و دندان های آسیاب و دندان های جلو دارای کانال های مختلفی بوده و لذا برای عصب کشی روند متفاوتی و مختلفی را طی می کند.

بعد از عصب کشی دندان چه بخوریم غذا خوردن بعد از عصب کشی دندان

اشتراک :