شرح مقاله

بعد از پر کردن دندان چه بخوریم

بعد از پرکردن دندان چه بخوریم زمان مصرف مواد غذایی پس از پر کردن دندان . بعد از پر کردن دندان توسط دندانپزشک زیبایی برای فیکس شدن و محکم شدن مواد ترمیمی مدت زمانی لازم است که بین مواد مختلف تفاوت هایی وجود دارد در زمان محکم شدن مواد ترمیمی که باید بیمار در مصرف مواد غذایی دقت کند.

بعد از پر کردن دندان چه بخوریم

بعد از پر کردن دندان چه بخوریم و انواع پر کننده

برای بررسی زمان صحیح مصرف مواد غذایی بعد از پر کردن دندان بایستی بدانید که مواد مختلف برای پر کردن دندان متفاوت است. در دو دسته کلی می توان مواد پر کننده را دسته بندی کرد. یک مورد مربوط به مواد پرکننده های سفید است که از مواد کامپوزیتی است و مورد دیگر در مورد پر کننده سیاه یا خاکستری است که این مواد از جنس آمالگام است. بایستی توجه کرد که آمالگام دارای رنگ تیره است و بهتر است در مورد دندان های پشت که کمتر در معرض دید هستند مورد استفاده قرار گیرد. آمالگام را بهتر است یک شبانه روز به طور کامل مراقبت کرد و از وارد کردن فشار به آن جلوگیری کرد زیرا با گذشت یک شبانه روز به طور کامل محکم می شود و قابلیت استفاده دارد ولی از نظر زیبایی چندان مناسب نیست. بعد از پر کردن چه بخوریم در مورد مواد کامپوزیتی مناسب تر است زیرا مواد کامپوزیتی بلافاصله بعد از جایگذاری و استفاده از نور آبی سخت می شود و دندان پر شده محکم و قابل استفاده می شود.

پس از پر کردن دندان چه نکاتی را بایستی رعایت کرد

در پاسخ بایستی توجه کرد که بین مواد پر کننده تفاوت هایی وجود دارد لذا بایستی بیمار در هنگامی که از مواد آمالگام استفاده می کند تا چند ساعت از مصرف مواد غذایی جویدنی و آوردن فشار به موضع جلوگیری کند. اما در مورد مواد کامپوزیتی زمان استفاده کمتر بوده ولی بایستی بیمار از مصرف مواد غذایی رنگی نظیر چای و قهوه برای چند ساعت خودداری کند تا تغییر رنگ رخ ندهد و زیبایی با درجه بالا برای بیمار فراهم شود. بیمار بایستی با پر شدن دندانش از دندان مراقبت کند و رعایت بهداشت را رعایت کند ولی در ساعت های ابتدایی از آوردن فشار به دندان جلوگیری کند. دندانپزشک بایستی در پر کردن دندان دقت داشته باشد و هماهنگی بین دندان پر شده با سایر دندان ها رعایت شود. زیرا عدم هماهنگی می تواند باعث اختلال در غذا خوردن و رعایت نشدن جویدن صحیح و فشار به دندان پر شده و حساسیت ها و دردهای بعدی شود. ممکن است بعد از پر کردن دندان، دندانها به گرما و سرما حساسیت پیدا کنند که این امر موقت است و بمرور زمان برطرف می شود. لازم است بیمار در روزهای نخستین از آوردن فشار به دندان پر شده اجتناب کنند و از دندانپزشک خود بخواهید از مواد مناسب و با درجه کیفیت بالا برای پر کردن دندان های شما استفاده کند تا عمر پر کنندگی دندان افزایش یابد.

بعد از پر کردن دندان چه بخوریم

اشتراک :