شرح مقاله

ثابت کردن پروتزهای متحرک با ایمپلنت دندان

ثابت کردن پروتز مصنوعی با ایمپلنت دندان یکی از انواع کاربردهای ایمپلنت دندان است. اغلب پروتزهای متحرک مشکلاتی را برای استفاده کنندگان از آنها ایجاد می کند. مشکلات تکلمی و مشکلات در خوردن غذا ها از جمله این مشکلات است.

ثابت و فیکس کردن پروتز متحرک با تعداد کمی ایمپلنت دندان امکانپذیر است. تعداد کم ایمپلنت مورد استفاده در این روش درمانی آن را بصرفه ساخته است.

ایمپلنت کوتاه چیست

نوع خاصی از ایمپلنت های دندانی ایمپلنت کوتاه است که طول ایمپلنت دندان از 8 میلی متر کمتر است. این در حالی است که طول ایمپلنت های عادی 10 میلی متر و گاها بیشتر است. ایمپلنت دندان کوتاه برای کثال زمانیکه که ارتفاع استخوان فک پایین تا عصب کمتر از 8 میلی متر باشد انتخاب خوبی می تواند باشد. ایمپلنت های کوتاه را می توان تنها برای یک دندان استفاده کرد و بایستی قطر بیشتری داشته باشد.

اما سوال اینجاست که به چه دلیل این نوع ایمپلنت دندان استفاده می شود که باید گفت در شرایطی مثل ارتفاع استخوان کم بهتر است از پیوند استخوان صورت گیرد که در برخی از موارد این پیوندها موفقیت آمیز نیست که ایمپلنت دندان کوتاه می تواند راه گشا باشد. جهت انجام و استفاده از ایمپلنت دندان کوتاه تشخیص صحیح دندانپزشک لازم است که دندانپزشک با تهیه تصاویر لازم و بررسی های لازم اقدام به انتخاب ایمپلنت های کوتاه می کند.

مرکز دندانپزشکی دکتر سعید کریمی یکی از معتبرترین مراکز ایمپلنت دندان تهران بوده که انواع روشهای کاشت دندان را با موفقیت انجام می دهد.

ایمپلنت کوتاه ایمپلنت ایمپلنت دندان

اشتراک :