شرح مقاله

درمان خانگی درد دندان روکش شده

درمان خانگی درد دندان روکش شده علت درد دندان بعد از گذاشتن روکش . روکش دنداندرد دندان روکش شده پدیده ای است که در موارد اندک رخ داده و قابلیت درمان و کاهش این امر وجود دارد. برخی می تواند با درمان خانگی درد دندان روکش شده این مسئله را کاهش دهند.

درمان خانگی درد دندان روکش شده

درمان خانگی درد دندان روکش شده

فشار وارده به صورت غیر طبیعی به روکش دندان می تواند باعث درد دندان روکش شده شود. بایستی توجه کرد که اگر ارتفاع روکش غیر طبیعی باشد می تواند در ایجاد این فشار تاثیرداشته باشد. دندان قروچه می تواند باعث درد در روکش دندان شود که این امر می تواند برطرف شود. برای حل این مشکل می توانید از نایت گارد استفادهه کنید و یا از داروهای رفع استرس استفاده کنید تا دندان قروچه کاهش پیدا کند. همچنین استفاده از حوله گرم بر روی فک نیز توصیه می شود. درمان خانگی درد دندان روکش شده معمولا با مراقبت و مصرف داروهای مسکن همراه است و در بیشتر موارد و عادت سیستم دهانی فرد به روکش دندان این دردها کاهش پیدا می کند. معمولا درد در ناحیه اطراف دندان روکش شده به وجود می آید که اگر با مرور زمان برطرف نشد بایستی به دندانپزشک متخصص مراجعه و درمان تحت نظر دندانپزشک انجام شود.

علت درد دندان بعد از گذاشتن روکش

علل مختلفی می تواند باعث درد دندان روکش شده شود. در برخی موارد ممکن است دندان عصب کشی نشده باشد و این امر باعث شود که با قرارگیری روکش دندان رو دندان به دندان فشار آید که این امر می تواند باعث درد روکش دندان شود. فشار می تواند باعث حساس شدن دندان روکش شده شود که این امر می تواند به خاطر ارتفاع نامناسب روکش دندان باشد. و یا دندان قروچه در طول شب می تواند باعث درد روکش دندان شود.

درمان خانگی درد دندان روکش شده و مراجعه نزد دندانپزشک

اگر در مواردی که دندان روکش شده دردش کاهش پیدا نکرد دیگر با درمان خانگی نمی توان درد را کاهش داد. این مورد می تواند به علت وجود عصب و یا به دلیل ارتفاع بالاتر دندان روکش شده نسبت به سایر دندان ها باشد. در این موارد بایستی نزد دندانپزشک مراجعه نمود و دندانپزشک با بررسی ارتفاع دندانها و یا وجود عصب اقدام به درمان می نماید.

اگر بخواهیم به طور خلاصه علل درد دندان روکش شده را نام ببریم می توانیم به تغییر در روش طبیعی جویدن غذا در اثر وجود روکش دندان اشاره کرد. تنظیم مناسب ارتفاع روکش و متناسب با سایر دندان ها بودن می تواند باعث کاهش این امر شود. وجود پوسیدگی های زیر دندان روکش شده از دیگر مواردی است که باعث درد می شود زیرا این پوسیدگی ها می توانند باعث تحریک و ملتهب کردن اعصاب دندان شده و باعث درد روکش دندان شود. بیماری های لثه و تحریک لثه با روکش هم میتواند باعث حساسیت و دردهای دندانی شود که این امر نیز نیازمند رجوع نزد دندانپزشک دارد. بایستی بدانید درمان خانگی درد دندان روکش شده در مواردیکه با گذر زمان قطع نشد نیازمند رجوع نزد دندانپزشک متخصص است.

درمان خانگی درد دندان روکش شده علت درد دندان بعد از گذاشتن روکش

اشتراک :