شرح مقاله

دستورات بعد از کاشت ایمپلنت

کاشت ایمپلنت دندان مراحل مختلف درمانی دارد که یکی از این مراحل، مرحله ی بعد از کاشت ایمپلنت دندان است. بیمار بایستی مواردی را جهت این امر رعایت کند که برخی را در زیر آورده ایم:

ایمپلنت دندان

تورم: تورم ناحیه جراحی ایمپلنت دندان غیر طبیعی نیست و معمولا تورم 48-24 ساعت بعد از کاشت ایمپلنت به حداکثر خود می رسد. برای کاهش تورم در روز اول از کمپرس یخ ( 20 دقیقه گذاشته و 20 دقیقه برداشته شود) و در روز سوم از کمپرس گرم استفاده کنید

ایمپلنت دندان

درد: بعد از رفتن بی حسی ممکن است درد مختصری ایمپلنت دندان داشته باشد که می توانید از مسکنهای تجویز شده دندانپزشک استفاده کنید.

سیگار: در صورت امکان بیماران باید از مصرف دخانیات و الکل به مدت 2-1 هفته پس از جراحی خودداری کنند. دود و گرمای موجود در سیگار از طریق کاهش قدرت دفاعی بدن اثرات سوء در نتیجه درمان شما دارد.

ایمپلنت دندان

تغذیه:3-2 ساعت بعد از کاشت ایمپلنت دندان از خوردن و شستشوی دهان خودداری کنید و بهتر است در روز اول از نی برای نوشیدن استفاده نکنید. در صورت امکان در 48 ساعت اول بعد از جراحی ازا غذاهای نرم و سرد استفاده کنید و سپس بتدریج به رژیم غذایی معمول بازگردید.

فعالیت روزمره: می توانید به فعالیت روزمره با شرایط احتیاط ادامه دهید. 3 روز اول پس از جراحی از ورزش های سنگین، حمام آفتاب و سونا جدا خودداری کنید.

ایمپلنت ایمپلنت دندان پزشک ایمپلنت متخصص ایمپلنت

اشتراک :