لوگوی کلینیک دندان پزشکی دکتر سعید کریمی
دندانپزشک زیبایی ایمپلنت دندان تهران دکتر سعید کریمی
شرح مقاله

دستورات بعد از کاشت ایمپلنت

کاشت ایمپلنت دندان مراحل مختلف درمانی دارد که یکی از این مراحل، مرحله ی بعد از کاشت ایمپلنت دندان است. بیمار بایستی مواردی را جهت این امر رعایت کند که برخی را در زیر آورده ایم:

ایمپلنت دندان

تورم: تورم ناحیه جراحی ایمپلنت دندان غیر طبیعی نیست و معمولا تورم 48-24 ساعت بعد از کاشت ایمپلنت به حداکثر خود می رسد. برای کاهش تورم در روز اول از کمپرس یخ ( 20 دقیقه گذاشته و 20 دقیقه برداشته شود) و در روز سوم از کمپرس گرم استفاده کنید

ایمپلنت دندان

درد: بعد از رفتن بی حسی ممکن است درد مختصری ایمپلنت دندان داشته باشد که می توانید از مسکنهای تجویز شده دندانپزشک استفاده کنید.

سیگار: در صورت امکان بیماران باید از مصرف دخانیات و الکل به مدت 2-1 هفته پس از جراحی خودداری کنند. دود و گرمای موجود در سیگار از طریق کاهش قدرت دفاعی بدن اثرات سوء در نتیجه درمان شما دارد.

ایمپلنت دندان

تغذیه:3-2 ساعت بعد از کاشت ایمپلنت دندان از خوردن و شستشوی دهان خودداری کنید و بهتر است در روز اول از نی برای نوشیدن استفاده نکنید. در صورت امکان در 48 ساعت اول بعد از جراحی ازا غذاهای نرم و سرد استفاده کنید و سپس بتدریج به رژیم غذایی معمول بازگردید.

فعالیت روزمره: می توانید به فعالیت روزمره با شرایط احتیاط ادامه دهید. 3 روز اول پس از جراحی از ورزش های سنگین، حمام آفتاب و سونا جدا خودداری کنید.

ایمپلنت ایمپلنت دندان پزشک ایمپلنت متخصص ایمپلنت

اشتراک :

شرح مقاله

ارسال نظر
نظرات
ایمپلنت دندان
مشاهده برنامه هفتگی