شرح مقاله

دندانپزشک زیبایی

دندانپزشک زیبایی با کمک روشهای زیبایی دندان اقدام به درمان وایجاد لبخند زیبا مینماید. دندانپزشک زیبایی علاوه بر ایجاد زیبایی ، دندانهای معیوب وپوسیده وخراب را نیز درمان مینماید. یک دندانپزشک زیبایی خوب بایستی از مراجع معتبر کسب مدرک کرده وبه آخرین تکنیکهای درمانی مسلط باشد.

دندانپزشک زیبایی

شاید بتوان دندانپزشکی را بدو زیر دسته دندانپزشکی زیبایی وترمیمی تقسیم کرد. یک دندانپزشک ترمیمی اقدام به ترمیم وبهبود دندانهای معیوب میکند وهدفش ایجاد زیبایی دندان نیست. درحالیکه دندانپزشک زیبایی هردو هدف را پیگیری کرده وهدفش درمان دندانهای معیوب در کنار زیبایی است.

دندانپزشک زیبایی سعی در ایجاد لبخند طبیعی برای فرد است. درگذشته کمتر به این مقوله توجه میشد ولی امروزه با پیشرفت تکنولوژی وبکارگیری مواد وتجهیزات مدرن رسیدن به این هدف ممکن شده است. در گذشته بهنوان مثال برای پر کردن دندانها استفاده از آمالگام پر کردن صورت میگرفت ولی با پیدایش کامپوزیتها ومواد همرنگ دندانها ، استفاده از آمالگام ها به شکل قابل ملاحضه ای کاهش یافته است. حتی دندانپزشک زیبایی میتواند با کامپوزیتها با تنوع رنگی نیز اقدام به درمان نماید.

دندانپزشک زیبایی

مراجعه کنندگان به دندانپزشک زیبایی لزوما دارای علایم اورژانسی ودرد های دندانی نیستند بلکه یکی ار اهداف مراجعه کنندگان بدست آوردن زیبایی دندان است. روشهای درمانی زیبایی دندان متنوع بوده و دندانپزشک زیبایی بایستی قبل از درمان مشاوره های لازم را به بیمار بدهد. معرفی روشهای مختلف به بیمار از وظایف دندانپزشک زیبایی است. تکنیک های مدرن امروزی میتواند قبل از درمان نتایج درمانی را به بیمار نشان دهد.

کسانیکه که قصد دارند اقدام به انتخاب دندانپزشک زیبایی نمایند میتوانند به سطح تخصص وتجربه دندانپزشک توجه کنند. مشورت با کسانیکه که قبلا اقدام به درمانهای زیبایی کرده اند نیز به افراد در تشخیص دندانپزشک مناسب کمک فراوانی میکند. دندانپزشک زیبایی با تشخیص نوع نقص دندانی روش درمانی مناسب را انتخاب میکند. روشهای مختلفی برای درمانهای زیبایی وجود دارد. از روشهای درمانی زیبایی دندانی بلیچینگ، ایمپلنت دندان ، جراحی زیبایی لثه، کاشت نگینهای دندانی ، بستن فاصله بین دندانی با ارتودنسی وروشهای متکی بر غیر ارتودنسی، بریج کردن و... را میتوان نام برد.

دندانپزشک زیبایی در بلیچینگ با ماده بلیچینگ دندانهای زیبا وسفید ودرخشان به فرد اهدا مینماید. ایمپلنت دندان نیز روش مطین جهت کاشت دندانی و ازبین بردن نقص کمبود دندان برای افراد محسوب میشود. گاهی میزان لثه نمایان برای افراد درهنگام لبخند زدن بیش از حد طبیعی است که دراین مورد نیاز به جراحی لثه است. دندانپزشک زیبایی حد طبیعی نمایان شدن لثه برای فرد را فراهم مینماید. جهت ازبین بردن فاصله بین دندانها نیز ارتودنسی مورد استفاده میشود که البته با پیدایش مواد همرنگ دندان استفاده ازین مواد نیز جهت کاهش فاصله بین دندانها توسط دندانپزشک زیبایی استفاده میشود.

دندانپزشک زیبایی دندانپزشک خوب بهترین دندانپزشک زیبایی

اشتراک :