شرح مقاله

دندان خرگوشی و مدل دندان خرگوشی

دندان خرگوشی را دندانهای بلند جلویی برای فرد فراهم می نماید. بلند بودن دندانهای جلویی چهره را جوانتر و جذاب تر نشان می دهد. مدل دندان خرگوشی مدلی زیباست که طرفداران خاص خود را دارد.

دندان خرگوشی و مدل آن اصطلاحی در دندانپزشکی زیبایی است که متقاضیان خاص خود را پیدا کرده است. دندانپزشک زیبایی با تنظیم دندان های سانترال یا همان دندان های جلو نمای زیبایی را برای متقاضی ایجاد می کند.

مدل دندان خرگوشی

بلند تر بودن دندان های سانترال باعث جوان تر نشان داده شدن چهره می شود. البته بایستی بلندی این دندانها متناسب با چهره و لبخند فرد باشد. در صورتیکه از حالت متعارف بیشتر باشد نوعی ناهنجاری محسوب می شود که در این مورد نیز وظیفه دندانپزشک زیبایی رفع این نقیصه است. بایستی دندان های بالا و پایین با هم متناسب باشد. ردیف بودن و هماهنگی بین دندان ها باعث جذابیت لبخند شده که این مورد در درمان های طراحی لبخند و مدل دندان خرگوشی مورد بررسی قرار می گیرد.

دندان خرگوشی

بلند بودن دندان های جلویی چهره فرد را پر احساس، دقیق ، کنجکاو، مقتدر و ماجراجو نشان می دهد. این افراد در روابط اجتماعی خود بسیار قوی عمل می کنند.

زمان مناسب درمان دندان خرگوشی

بهترین زمان جهت درمان دندان های خرگوشی سنین پایین تر است زیرا در چنین سنینی دندانهای فرد هنوز نرم بوده و تغییرات با سهولت بیشتری رخ می دهد. مراجعه به متخصص دندانپزشکی بخصوص ارتودنسی جهت درمان های این چنینی در سال های اخیر گسترش پیدا کرده است.

دندان خرگوشی دندان خرگوشی

دندان خرگوشی دندانپزشک زیبایی

اشتراک :