شرح مقاله

روش GBR در کاشت ایمپلنت دندان چیست

( Guided Bone Regeneration ) GBR روشی خاص در کاشت ایمپلنت دندان است که امروزه بیش از هر تکنیک دیگری در کاشت ایمپلنت دندان استفاده می شود. با این تکنیک می توان حجم استخوان آلوئول را در نواحی که قرار است ایمپلنت قرار گیرد را افزایش داد.

پیوند استخوان

این درمان زمانی استفاده میشود که کمبود استخوان در فک وجود داشته باشد که کمبود استخوان باعث کاهش موفقیت کاشت ایمپلنت دندان میشود. زمانیکه حفره ای در فک ایجاد شود (ناشی از فقدان دندان) از آنجا که سرعت تکثیر بافت های اپی تلیوم و همبند بیشتر از استخوان می باشند بنابراین زودتر از استخوان آن فضا را پر می کنند وفک دچار کمبود استخوان در این ناحیه میشود.

پیوند استخوان

روش GBR از لحاظ اصول همانند روش ( Guided Tissue Regeneration ) GTR است با این تفاوت که سلولهای استئوبلاست برای این روش استفاده میشود و با حذف سلولهای اپی تلیوم و بافت همبندی ساخت استخوان درون موضع انجام میشود. در GBR غشاء محافظت کننده بصورت حالت غیر قابل جذب و قابل جذب است.

جهت موفقیت GBR پیش از کاشت ایمپلنت بایستی مواردی را رعایت کرد

  • موضع ورودی سلولهای استخوانی به اندازه کافی باشد.
  • تغذیه خونی مناسب برای موضع برقرار باشد.
  • موضع مورد نظر پایدار باشد.
ایمپلنت دندان پیوند استخوان GBR

اشتراک :