شرح مقاله

روند کاشت ایمپلنت

ایمپلنت دندان روشی مدرن و مناسب در دندانپزشکی نوین محسوب می شود. ایجاد دندانی همانند دندان طبیعی با ایمپلنت و کاشت دندان میسر شده است. دندانپزشک زیبایی ایمپلنت را بخصوص جهت ایجاد زیبایی برای ردیف دندانها بکار می برد.

اولین گام در کاشت دندان بوسیله ایمپلنت ، ایجاد و بررسی برقراری پیوند ایمپلنت دندان با استخوان فک است. در این امر تفاوت های بین افراد مختلف است، به عنوان مثال برخی بیماری پوکی استخوان دارند این افراد بایستی درمان تکمیلی که درمان پیوند استخوان است را نیز انجام دهند.

کاشت دندان بروش ایمپلنت دندان باعث ارتقا سطح اعتماد به نفس در بیمار می شود. جویدن و صحبت کردن برای بیمار را بهبود می بخشد و باعث لبخندی زیبا برای بیمار می شود که این مورد یکی از دلایل و موارد رایج امروزی جهت رجوع نزد دندانپزشک زیبایی است.

روند کاشت ایمپلنت دندان

بدست آوردن معاینات و تصاویر رادیو گرافی و تصاویر فک اولین اقدام جهت درمان است. جهت ایمپلنت دندان ابتدا دندانپزشک حفره ای درون دهان ( لثه) ایجاد کرده و ابزاری به نام فیکسچر را درون فک جایگزاری می کند. فیکسچر جنس تیتانیومی داشته و قابلیت ایجاد پیوند بین استخوان فک و فیکسچر وجود دارد. پس از جایگزاری فیکسچر در فک بخیه استفاده می شود. سپس بیمار جهت برقراری پیوند بین فیکسچر و استخوان فک باید بازه ی زمانی را صبر کند که برای فک بالا در حدود 5 ماه و برای فک پایین زمان پایین تر است و حدود 3 ماه است.

برقراری پیوند پس از این دوره زمانی باعث می شود دندانپزشک با فلپی دوباره محل بخیه را باز کند و مراحل بعدی درمان را پیگیری کند. بعد از قرار دادن هلینگ و گذشتن مدت زمان 15 روزه ، اباتمنت روی آن قرار می گیرد و در نهایت با ساخت روکش، فرایند کاشت دندان کامل می شود. روکش ها نیز انواعی داشته که نوع پیچ دار و چسب شونده را می توان نام برد.

با این وجود در روش درمانی باز هم اختلاف هایی وجود دارد. به عنوان در اتصال تاج دندان با ریشه اختلاف هایی وجود دارد و اگر تاج دندان درون ریشه قرار گیرد و یا بخش فوقانی ریشه درون تاج قرار گیرد در روند درمان اختلاف هایی وجود دارد و هر یک خصوصیات مخصوص به خود را دارد. نیازمند به تزریق استخوان بودن بخصوص در بیمارانی که دچار تحلیل فک شده اند نیز بسیار واجب و ضروری است. این درمان جانبی نیز بر طول درمان تاثیر دارد و رسیدن به موفقیت درمان را در این گونه افراد تضمین می کند.

روند ایمپلنت دندان طبیعی

اشتراک :