شرح مقاله

زمان بین کشیدن دندان و کاشت ایمپلنت دندان

کاشت ایمپلنت دندان و رسیدن به موفقیت در کاشت ایمپلنت مستلزم داشتن استخوان فک سالم است. ایجاد پیوند مناسب بین ایمپلنت و استخوان فک جهت موفقیت درمانی و عمر بالای ایمپلنت دندان لازم است.

ایمپلنت دندان

وقتی دندانی کشیده می شود، اگر فاصله ی بین کشیدن و ایمپلنت کردن زیاد باشد رفته رفته استخوان فک دچار تحلیل شده و ایمپلنت و درصد موفقیت کاشت ان را کاهش می دهد که در این موارد نیازمند درمانهای تکمیلی توسط دندانپزشک است. هرچه زمان بین کشیدن دندان و کاشت ایمپلنت دندان کاهش پیدا کند می توان کاشت موثرتر با کیفیت و عمر بالاتر را فراهم کرد.

در گذشته جهت درمانهای کاشت ایمپلنت معمولا پس از کشیدن دندانها بایستی بیمار صبر می کرد تا جای زخم ها به طور کامل بهبود یابد و پس از آن مراحل کاشت ایمپلنت صورت می گرفت. ولی امروزه با پیشرفت دندانپزشکی کاشت ایمپلنت با سهولت بیشتری صورت گرفته و می توان در همان لحظه ی کشیدن دندان برای کسانیکه استخوان فک مناسبی دارند کاشت ایمپلنت دندان را صورت داد.

امروزه کاشت ایمپلنت با سهولت فراوان انجام گرفته و می توان دندان همانند دندان طبیعی را برای فرد فراهم کرد. برای کسانیکه رشد استخوان فک آنها بطور کامل صورت نگرفته است بهتر است صبر شود تا رشد استخوان فک کامل شود تا ایمپلنت با قطر مناسب برای بیمار انتخاب شود.

جهت کاشت دندان نیاز به تعداد ایمپلنت دندان متفاوتی است. گاها نیاز به کاشت یک تنها یک ایمپلنت است. گاهی جهت کاشت نیاز به کاشت 5 یا 6 ایمپلنت دندان برای تعداد بیشتر دندان از دست رفته است. هر ایمپلنت می تواند قابلیت ساپورت 2 دندان را داشته باشد. استفاده ایمپلنت دندان برای چند دندان هزینه کاشت را کاهش می دهد.

زمان ایمپلنت ایمپلنت ایمپلنت دندان

اشتراک :