شرح مقاله

طراحی لبخند با دندانپزشک زیبایی

داشتن لبخند زیبا از آروزی های هر فردی محسوب می شود که امروزه دندانپزشک زیبایی با بکارگیری تکنیک های دندانپزشکی زیبایی ، این آرزو را به حقیقت تبدیل کرده است. در طراحی لبخند ، دندانپزشک با تکنیک های درمانی اقدام به از بین بردن نقوص دندانی کرده و تلاش بر این دارد که هر یک از اجزاء در جای اصلی خود قرار گیرد.

تغییر رنگ آمالگام و کامپوزیت

در درمانهای طراحی لبخند، علاوه بر زیبایی دندان و افزایش اعتماد به نفس افراد، بیماری های دندانی نیز برطرف شده و بسیاری از عوارض نقوص دندانی نظیر بوی بد دهان و... برطرف می شود. اما در طراحی لبخند چه روشها و درمانهایی بکار می رود؟

ایجاد قرینگی بین دندانها

اگر دو قسمت چپ و راست صورت را برای دندانها در نظر بگیریم. این بسیار ممهم است دندانهای سمت راست و چپ با یکدیگر متناسب باشند. جهت درمان ایجاد قرینگی روش های مختلفی بکار می رود که یکی از این روشها روش ارتودنسی است که با گذر زمان قرینه بودن دندانها بدست می آید. اما امروزه با مواد پر کننده همرنگ دندان این نقیصه به بهترین نحو برطرف می شود.

کاشت دندان

کمبود دندانها یکی از نقایص دندانی محسوب می شود که سبب نقص زیبایی برای افراد می شود. برای جبران دندان از دست رفته، روش ایمپلنت دندان استفاده می شود. در ایمپلنت ، با کاشت پایه، روکش متناسب برای آن تهیه شده و عملیات کاشت دندان انجام می شود. روشهای کاشت دندان متنوع بوده و متناسب با شرایط بیمار از روشهای گوناگون استفاده می شود.

روکش های دندانی

برای ایجاد یکنواختی دندانها یکی از روشهای دندانی روکش های دندانی است. روکش ها استحکام مناسبی داشته و زیبایی منحصر به فردی را برای دندانهای بیمار فراهم می نماید. روکش با چسب مخصوص بر روی دندان ضعیف شده قرار می گیرد.

جراحی لثه

برای یکنواختی بین لثه ها و دندانها برای لبخند زدن ، جراحی لثه بکار می رود . با جراحی لثه میزان لثه اضافی برداشته شده و یکنواختی برای دندانها و لثه ها فراهم می شود. استفاده از روش های درمانی جدید نظیر لیزر دندان در این درمان بسیار موثر است.

لبخند زیبا لبخند طراحی-لبخند

اشتراک :