شرح مقاله

قیمت و هزینه دندانپزشکی زیبایی

دندانپزشک زیبایی جهت درمانهای زیبایی روشهای مختلفی که دارای هزینه و قیمت مختلفی هستند می تواند استفاده کند. جهت درمانهای زیبایی ابتدا دندانپزشک زیبایی معاینه دندانها را انجام داده و روش درمانی را برای بیمار انتخاب کرده و بسته به نوع درمان هزینه درمانی را نیز به بیمار اطلاع می دهد.

قیمت و هزینه دندانپزشکی زیبایی

برخی سوال دارند هزینه و قیمت درمانهای دندانپزشکی زیبایی بر چه مبنایی محاسبه می شود که جا دارد در مورد برخی از این عوامل بحث شود. یکی از عوامل تاثیر گزار بر هزینه نهایی نوع دستگاه ها و لوازم بکار برده شده در درمان زیبایی است. امروزه تجهیزات دندانپزشکی رشد مناسبی داشته و با پیشرفت این تجهیزات کمک فراوانی در دندانپزشکی بخصوص دندانپزشکی زیبایی صورت گرفته است. بکار گیری تجهیزاتی نظیر لیزر و یا تکنولوژی های مدرنی نظیر کد کم و تجهیزات دیجیتالی از جمله این تجهیزات محسوب می شود. در کنار نوع تجهیزات، نوع مواد ترمیمی مورد استفاده نیز بر درمان تاثیر گزار است . به عنوان مثال بکارگیری آمالگام با مواد پر کننده جدید نظیر کامپوزیتی و... هزینه کاملا متفاوتی دارند.

سطح تخصص و تجربه دندانپزشک زیبایی نیز تاثیر گزار است ، جهت بررسی این امر بایستی توجه کرد دندانپزشک از چه مراجع معتبری دوره کسب کرده است و چه دوره های آموزشی را پشت سر گزاشته است. در کنار همه ی این عوامل نوع درمان نیز بسیار تاثیر گزار است. به عنوان مثال برخی درمانهای زیبایی زمانبر بوده و نیاز به دقت و حوصله بیشتر دندانپزشک است که به تبع هزینه بالاتری دارند. برخی از درمانهای مشکل تر بوده و صرف انرژی بیشتری از دندانپزشک را می طلبد.

درمانهای زیبایی دندان برخی به صورت سریع و در یک مرحله انجام می شوند ولی برخی نیاز به چندین مرحله درمانی دارد که باتبع پیگیری دقیق درمان از وظایف دندانپزشک است. بیمار در این موارد بایستی در طول درمان با پزشک همراهی کرده و نکات درمانی را به بهترین نحو انجام دهد.

هزینه زیبایی قیمت زیبایی هزینه دندانپزشکی قیمت دندانپزشکی

اشتراک :