شرح مقاله

لیزر دندان

لیزر دندان با پیشرفت تکنولوژی لیزر به کمک دندان پزشکان آمده است . لیزر واستفاده ازآن در فنون مختلف امری مهم وکاربردی گردیده است. استفاده از لیزر جهت نیازهای دندان پزشکی بسیار مهم واساسی میباشد.

لیزر نور تقویت شده ی با طول موج مشخص میباشد. از مهمترین نتایج استفاده از لیزر در دندان پزشکی سهولت استفاده ازآن برای بیمار است که هم بیمار درد کمتری را حس کند وهم عملیات درمان بااستفاده از لیزر دندان برای بیمار منظم تر ، دقیق تر باشد ونتیجه حاصل نیز سریعتر حاصل شود.

استفاده از لیزر دندان برای بیمار ازجهتی که بیمار صدای کمتری را میشنود وآرامش درمراحل درمان حکم فرماست مناسبتر است چراکه اضطراب بیمار کمتر است. همچنین احتمال عفونت در لیزر کمتر است وهمچنین بهبود بافت در لیزر دندان سریعتر است.

لیزر در برش بافت نرم وسخت استفاده میشود چرا که لیزر اربیوم ازلیزرهای مدرن امروزی است که برش بافت سخت را امکانپزیر ساخته است.

لیزر دندان

لیزر ها از نظر مورد مصرف ونوع استفاده, برای بافت نرم وسخت به دو نوع لیزر دیود و اربیم تقسیم میشوند. البته ازلحاظ انرژی به لیزر کم توان و پرتوان تقسیم میشوند.

لیزر کم توان جهت درمان تبخال آفت و... و لیزر پرتوان برای برش وجراجی بافت نرم وسخت مناسب میباشد.

مزایای دیگر لیزر در دندانپزشکی

 • کاهش تورم ودرد وخونریزی
 • کاهش نیاز به بی حسی
 • لیزر کارایی مواد سفید کننده دندان را افزایش میدهد.
 • کاهش عوارض بعد از درمان با لیزر

کاربرد لیزر در دندان پزشکی

 • درمان حساسیت دندان
 • تهیه حفره
 • تشخیص پوسیدگی و جرم دندان :

  با استفاده از لیزر از طریق تبدیل نور برگشتی به مقیاس عددی میتواند به تشخیص ضایعه پوسیدگی وجرم کمک کرد. حتی در موارد پیشرفته تر و استفاده ازخاصیت فلورسنت لیزر دیود میتوان میزان روند پیشرفت را نیز نشان داد.

 • برداشتن تومورهای بافت نرم
 • سفید کردن دندان:

  بااستفاده ازلیزر میتوان برای فعال کردن ماده ی سفید کننده دربلیچینگ استفاده کرد که این امر منجر به سرعت عمل ودقت بالاتر میشود.

 • برداشت پوسیدگی دندان و تهیه حفره:

  به وسیله تابش لیزر به قسمت پوسیده شده و گرم شدن وانبساط قسمت پوسیده قطعات ومناطق پوسیده برداشته میشود.

  لیزر دندان
 • جراحی دندان :

  با استفاده ازلیزر در جراحی بافت نرم وسخت با ترمیم عالی زخم با حداقل اسکار ، کاهش التهاب وورم( بخاطر بستن رگهای لنفی) وکاهش درد ( با مهار گیرنده درد) میباشد. کاهش خطر احتمال عفونت ازدیگر نتایج جراحی با لیزر است.

 • درمان ضایعات دهانی:

  لیزر کم توان جهت درمان تبخال آفت و... استفاده میشود.

 • رفع بوی بد دهان:

  جهت رفع بوی بد دهان میتوان ازلیزر استفاده کرد لیزر با خاصیت ضد میکروبی وبرداشت انتخابی پلاک دندانی وجرم باعث کاهش بوی بد دهان میشود.

 • درمان پریودنتال:لیزر دندان

  البته اخیرا لیزر اربیوم برای کار روی بافت سخت ونرم در درمان پریودنتال را ممکن ساخته است. مزایای لیزر برای درمان های پریودنتال شامل هموستاز بهتر، اثر باکتریسیدال وانقباض جزئی زخم میباشد وبا این حال اثرات جانبی حرارت ممکن است ازمعایب لیزر باشد.

لیزر دندان

محدودیت ها ومعایب لیزر دندان

 • آسیب دیدن چشم ها با لیزر ( استفاده ازعینک مخصوص لیزر برای بیمار ضروری است.)
 • لیزر نمیتواند ترمیم شکسته قبلی را بردارد.
 • استفاده ازلیزر نیازمند گزراندن دوره لیزروتراپی است.
 • پوسیدگی های خیلی عمیق را نمیتوان با لیزر برداشت.
 • قیمت بالا
 • بلندی دندان رانمیتوان با لیزر ترمیم کرد.
 • استفاده ازساکشن مداوم وبا فشار بالا جهت حذف گازهای حاصل از تابش لیزر
 • انجام اعمال درون ریشه امکانپزیر نیست.
 • احتمال تخریب ناخواسته زیاد ازحد بافت توسط برداشت مستقیم و اثرات جانبی حرارتی.
 • بی حسی را نمیتوان با لیزر بطور کلی حذف کرد.
لیزر دندان لیزر دندانپزشکی لیزر دندانپزشک لیزر

اشتراک :