شرح مقاله

مینی ایمپلنت

مینی ایمپلنت نوع خاصی از ایمپلنت های دندان است که قطر کمتر از 3 میلیمتر دارند. حسن مینی ایمپلنت در آن است که نیاز به جراحی نداشته و به روش پانچ درون لثه قرار می گیرند. بدین ترتیب در افرادی که مشکلات جراحی دارند نظیر بیماران قلبی و دیابت و ... درمان موثری است.

کاربرد مینی ایمپلنت

درمان مینی ایمپلنت درمان موقت محسوب می شود. منی ایمپلنت ابزاری مناسب برای فیکس و ثابت نگه داشتن دندان های موقت هستند. با مینی ایمپلنت ها می توان جهت ثابت و فیکس کردن دندان های مصنوعی در سالمندان استفاده کرد. با چند مینی ایمپلنت در فک بالا و پایین این امر قابل دستیابی است.

مینی ایمپلنت

مزایای مینی ایمپلنت

عدم نیاز به جراحی در مینی ایمپلنت ها باعث شده این روش درمانی سریع تر از روشهای معمول جراحی ایمپلنت دندان شود و این یکی از مزایای این روش درمانی محسوب می شود. کاربرد مینی ایمپلنت برای دندان مصنوعی بسیار سودمند شده است. این امر موجب بهبود غذا خوردن، صحبت کردن و خندیدن و زندگی اجتماعی فرد شده و اعتماد به نفس فرد را بهبود می بخشد.

علت استفاده آسان مینی ایمپلنت ها اندازه و سایز کوچک آن است. بطوریکه نیاز به جراحی های عمیق نداشته و صرفا با پانچ و ایجاد سوراخی در لثه قابل استفاده هستند. مینی ایمپلنت ها نیاز به پیوند استخوان با فک را نداشته و این امر باعث کاهش زمان درمانی شده است. قطر مینی ایمپلنت ها تقریبا نصف ایمپلنت معمولی است و دارای استحکام مناسب بوده تا بتوانند نیروی جویدن را تحمل کنند. البته هزینه کمتری در مقابل ایمپلنت دارند.

مینی ایمپلنت

مینی ایمپلنت بیشتر جهت دندان های مصنوعی و ست کامل دندانهای فک استفاده می شود. یکی دیگر از کاربردهای مینی ایمپلنت، کاربرد آن در ارتودنسی بوده که به عنوان تکیه گاه موقت برای ارتودنسی مطرح است. خارج کردن مینی ایمپلنت پس از درمان بسیار آسان بوده و اتصالی با استخوان فک برقرار نشده است.

مینی ایمپلنت

امروزه مراجعه برای مینی ایمپلنت بخصوص برای کسانیکه دندان مصنوعی استفاده می کنند بخصوص نزد دندانپزشک زیبایی افزایش یافته است. با این وجود مینی ایمپلنت ها دارای استحکام در حد ایمپلنت کامل نبوده و بایستی اتصال کامل با استخوان فک برقرار گردد.

مینی ایمپلنت ایمپلنت

اشتراک :