شرح مقاله

چگونگی کاشت و درمان ایمپلنت دندان

کاشت ایمپلنت دندان فرایندی تخصصی است که نیازمند تخصص کافی است و دندانپزشکان عمومی قادر به کاشت موفق ایمپلنت دندان نیستند. در کل در کاشت ایمپلنت دندان ابتدا یک پایه پیچ مانند درون استخوان فک قرار داده می شود و بعد از مدت زمان مشخص اتصال پایه با استخوان فک صورت می گیرد.

کنار زدن بافت لثه با جراحی و رسیدن به استخوان فک اولین اقدام در جهت کاشت ایمپلنت بعد از معاینات بالینی است. البته روش پانچ نیز برای ایجاد دسترسی به استخوان فک وجود دارد. پس از دسترسی اولیه پایه پیچ مانند درون استخوان فک جایگزاری می شود تا بمرور زمان اتصال بین پایه و استخوان فک برقرار شود. بعد از کاشت پایه مدت زمان مشخصی بین 3 تا 9 ماه زمان برای درمانهای نهایی لازم است. در تعیین زمان باقی لازم شرایط جسمی خود بیمار هم تاثیر فراوان دارد. افرادی که دچار بیماری های خاص نظیر پوکی استخوان هستند نیازمند درمانهای جانبی برای کاشت ایمپلنت دندان هستند.

بعد از ایجاد اتصال بین پایه با استخوان فک اباتمنت استفاده می شود که کمک می کند لثه شکل یک لثه طبیعی را داشته باشد. در نهایت روکش مناسب برای ایمپلنت ساخته شده و اتصال روکش به ایمپلنت صورت می گیرد. نحوه کاشت چند ایمپلنت دندان در کنار هم از همین اصول پیروی کرده ولی امکان استفاده ایمپلنت دندان برای چند دندان وجود دارد.

با ایمپلنت کاشته پس از مدتی شرایطی همانند دندان طبیعی برای افراد بدست می آید. نحوه کاشت و استفاده از روشهای دقیق و موفق در رسیدن به موفقیت و طول عمر بالای ایمپلنت دندان برای بیمار تاثیر دارد. رعایت بهداشت و مسواک زدن هم برای سلامت ایمپلنت لازم است.

مرکز دندانپزشکی دکتر سعید کریمی یکی از معتبر ترین مراکز کاشت ایمپلنت دندان تهران است که انواع روشهای درمانی کاشت ایمپلنت را با بالاترین درجه کیفیت انجام می دهد.

چگونگی کاشت ایمپلنت چگونگی کاشت ایمپلنت دندان

اشتراک :