شرح مقاله

کاربرد ایمپلنت دندان

ایمپلنت دندان و کاشت از موارد کاربردی برای جایگزینی دندان های از دست رفته است. ایمپلنت دندان هم نقص بی دندانی را برطرف کرده و هم با زیبایی بوجود آورده برای دندانها زیبایی را برای فرد فراهم می کند.

یکی از موارد کاربردی برای جبران دندان از دست رفته روش کاشت ایمپلنت است. گاهی تنها مشکل بی دندانی باعث استفاده ایمپلنت دندان نمی شود و گاهی فاصله بین دندانی بیش از حد باشد برای جبران این فاصله مجبور به استفاده از ایمپلنت دندان هستیم. البته در این مورد دندان های طبیعی قادر به جبران فواصل بین دندانی نیستند.

ایمپلنت دندان در افرادی که تعداد زیادی از دندانهای خود را نیز از دست داده اند توصیه می شود. حال بسته به تعداد دندانی که بایستی جایگزین شود نیاز به تعداد ایمپلنت دندان متفاوت است. تعداد ایمپلنت مورد استفاده بسته به نظر دندانپزشک است.

استفاده از ایمپلنت بجای دندان های طبیعی و جبران کاستی عدم دندان ویژگی منحصر ایمپلنت دندان است. بیماران جهت ایمپلنت دندان ابتدا بایستی متخصص مناسب را انتخاب کنند. دندانپزشک هم در صورت نیاز بیمار به ایمپلنت اقدام به درمان و کاشت ایمپلنت دندان می کند.

جهت کاشت دندان ، دندانپزشک شرایط فیزیکی و سلامت کلی بیمار را چک کرده و بسته به شرایط بیمار روش درمانی متفاوت را انتخاب می کند. نحوه ی کاشت و موفقیت کاشت بسته به علل مختلف است که یکی از اساسی ترین دلایل سطح تخصص و تجربه دندانپزشک است.

انتخاب برند ایمپلنت دندان مناسب و با کیفیت برای بدست آوردن عمر بالاتر و نداشتن عوارض بد برای کاشت ایمپلنت ضروری است. جهت ایمپلنت از دندانپزشک خود بخواهید بهترین برند را انتخاب کند. مرکز دندانپزشکی دکتر سعید کریمی یکی از معتبرترین مراکز ایمپلنت دندان تهران است.

کاربرد ایمپلنت کاربرد ایمپلنت دندان ایمپلنت ایمپلنت دندان

اشتراک :