شرح مقاله

کاشت ایمپلنت دندان برای دندانهای مختلف

برای ایمپلنت دندان جهت دندانهای مختلف روشهای مختلفی وجود دارد که هر یک بنا به موقعیت مکانی متفاوت است. به عنوان مثال دندان های جلویی از آنجایی که در معرض دید هستند شرایط خاص خود را دارند. قرار گرفتن این دندان ها در خط ناحیه خط لبخند باعث اهمیت ویژه آنها شده است.

کاشت دندان با استفاده از طراحی سه بعدی و جراحی دقیق صورت می گیرد. نوع ایمپلنت مناسب در کنار روکش زیبا باعث رضایت خاطر بیمار شده و شرایط زندگی فرد را بهبود می بخشد. ایجاد تناسب بین این دندانهای کاشته شده با خط لبخند بسیار مهم است و بسیار مهم بخصوص برای دندانپزشک زیبایی است.

موقعیت مکانی ایمپلنت بسیار بر روند درمان تاثیرگزار است. قرارگیری ایمپلنت دندان در کنار دندان های سالم بر تعداد ایمپلنت مورد استفاده تاثیرگزار است. به عنوان مثال اگر موضع کناری ایمپلنت دندان های سالم باشد صرفا می توان با بریج کاهش تعداد ایمپلنت مورد استفاده را میسر نمود. گاها نیاز به استفاده از یک ایمپلنت در یک موضع می باشد و گاهی نیاز به استفاده از چند ایمپلنت. نواحی که تعداد دندان از دست رفته بالا بوده و نمی توان از دندانهای کناری استفاده کرد ، بایستی چندین ایمپلنت دندان را برای بیمار استفاده کرد. ایمپلنت های مورد استفاده بایستی متناسب با هم استفاده شده و تناسب بالایی با فک و دهان بیمار داشته باشند.

دندانهای مختلف ابعاد و حجم متفاوتی را دارا می باشند. لذا ایمپلنت دندان مورد استفاده برای دندانهای مختلف متفاوت است. ایمپلنت ها با قطرهای مختلف موجود بوده و بنا به شرایط و موقعیت های مختلف مورد مصرف متفاوت است. متخصص ایمپلنت با تجربه و تخصصی که دارد نوع ایمپلنت مناسب را برای بیمار انتخاب می کند.

موقعیت دندانها بر روی تعداد ایمپلنت دندان مورد استفاده نیز تاثیر دارد. مثلا دندانهای جلویی مرکزی و کناری را می توان با یک ایمپلنت و استفاده از روکش دندان دو واحدی جبران کرد. جای خالی دندان جلویی کناری و نیش را می توان با یک ایمپلنت دندان و روکش دو واحدی جایگزین دو دندان ترمیم کرد.

ایمپلنت دندان نوع زاویه دار

گاهی در درمان ایمپلنت دندان ، دندانپزشک مایل به بازسازی و افزایش استخوان نیست. دندانپزشک با استفاده از ایمپلنت زاویه دار کمبود استخوان موجود در فک بیمار را جبران می کند. تشخیص این نوع روش درمانی بستگی به دندانپزشک داشته و با توجه به ویژگی های فکی و دهانی بیمار این روش استفاده می شود.

کاشت دندان بروش زاویه دار نیاز به دقت بالا دارد. زاویه بایستی دقیقا محاسبه شود. گاهی برای نتیجه دقیق تر گرفتن ، دندانپزشک اقدام به استفاده از ابزار ترسیمی و ابزار دیجیتال می کند که باعث دقیق تر شدن و رسیدن بهتر به هدف می شود. کاشت ایمپلنت دندان بروش زاویه دار تجهیزات خاص خود را نیاز دارد و زیر مجموعه های ایمپلنت مثل اباتمنت و ... باید متناسب باشند. کاشت به این روش نیازمند تجربه بالای دندانپزشک بوده و موفقیت درمانی در گرو تخصص و تجربه دندانپزشک دارد.

ایمپلنت دندان جلو ایمپلنت زاویه ای

اشتراک :