محاسن و معایب و قیمت لمینت سرامیکی دندان

لمینت دندان یکی از روشهای کسب زیبایی دندان است که دندانپزشک زیبایی با لمینت های سرامیکی و ... اقدام به درمان زیبایی برای بیمار می کند.

ادامه مطلب

لومینیرز

لومینیرز نوعی لمینت است که دندانپزشک زیبایی جهت برقراری زیبایی و مرتب کردن دندانها از آن استفاده میکند. دندانپزشک زیبایی بنا به تشخیص خود و درخواست بیمار لومینیرز را انتخاب میکند.

ادامه مطلب