بستن فاصله بین دندانی

فاصله زیاد بین دندانها باعث لبخندی نازیبا برای فرد می شود که بسیاری از موارد رجوع نزد دندانپزشک زیبایی ، بستن این فواصل است. ردیف و کامل بودن دندانها باعث زیبایی لبخند و زیبایی دندان می شود

ادامه مطلب

روکش دندان در دندانپزشکی زیبایی

روکش دندان جلو برای زیبایی | قیمت روکش دندان جلو . روند ترمیم دندانی با روندی پیش رونده در طی سالیان گذشته همراه بوده است. ترمیم دندانها بوسیله تجهیزات و مواد جدید سهولت دندانپزشکی و زیبایی دندانها را بهمراه داشته است. روکش دندان علاوه بر نقش ترمیمی اهمیت خاصی برای دندانپزشک زیبایی بخصوص جهت حصول زیبایی دندانها دارد.

ادامه مطلب

تغییر رنگ آمالگام و کامپوزیت

تغییر رنگ آمالگام یا کامپوزیت ها یکی از معایب این مواد ترمیمی بمرور زمان محسوب می شوند. آمالگام همرنگ دندان نیست ولی همان رنگ نقره ای رنگ آمالگام نیز قابل تغییر با گذشت زمان است.

ادامه مطلب

درمانهای دندانپزشکی زیبایی در طول بارداری

سوالی که برای برخی مطرح است این است که درمانهای دندانپزشکی زیبایی در طول بارداری امکان پذیر است. در جواب این دسته از افراد باید گفت درمانهای زیبایی در طول هر دوره ی زمانی برای افراد امکانپذیر است

ادامه مطلب

کاربرد لیزر در دندانپزشکی زیبایی

هدف دندانپزشک زیبایی استفاده بهترین روشهای درمانی جهت کسب زیبایی برای اشخاص است. لیزر دندان به عنوان روشی جدید و مدرن در درمانهای زیبایی محسوب می شود.

ادامه مطلب