شرح خبر

ایمپلنت دندان دندانهای جلو چگونه است؟

در طراحی لبخند و داشتن لبخند زیبا دندانهای جلویی بسیار مهم هستند زیرا این دندانها در وسط ناحیه لبخند وجود دارند و هنگام خندیدن کاملا در معرض دیده شدن قرار میگیرند. کامل بودن این دندانها برجذابیت و لبخند زیبا می افزاید.

به همین دلیل ایمپلنت دندان ، دندانهای جلویی بسیار مهم است. در ایمپلنت این دندانها رعایت نکاتی لازم است از جمله این که ایمپلنت باید بر اساس زمانبندی و مراحل برنامه ریزی شده باشد. در دندانها پس از قرارگیری فیکسچر نیاز به ترمیم موقتی بوده چرا که در معرض دید هستند و پس از ساخت روکش دائمی، روکش دندان روی ایمپلنت قرار میگیرد. روکش دندان ساخته شده برای این دندانها بسیار مهم بوده و به زیبایی آن توجه فراوانی میشود.

ایمپلنت دندان

اگر چند دندان جلویی بیمار از دست رفته باشد نیاز به ایمپلنت برای هر دندان نیست. و با کاشت ایمپلنت کمتر و استفاده از روکش دندان دو واحدی یا چند واحدی کمبود دندان را جبران می کنند.

ایمپلنت دندان جلو

اشتراک :