شرح خبر

ایمپلنت دندان یا بریج

ایمپلنت دندان تکنیک مناسب برای جبران فقدان دندان است. ایمپلنت یا بریج هر دو برای مشکلات بی دندانی استفاده می شود که هر یک مزایا ومحاسن خاص مربوط به خود را دارند. ایمپلنت دندان همانند دندان طبیعی خواهد بود. ایمپلنت کارایی دندان طبیعی را بخوبی بازی مینماید. زیبایی دندان با ایمپلنت فراهم می شود.

بریج دندان با پر کزدن فضای خالی بین دندان ها برای مشکلات دندانی مفید است ولی مشکلاتی هم دارند من جمله اینکه بریج ممکن است در اثر فشار شل شود. یا در هنگام فشار آوردن به بریج در هنگام میل غذا به لثه ها فشار وارد شود و سبب درد لثه و بیماری های پریودنتال بعدی برای لثه شود. بنابراین با ایمپلنت میتوان تمامی غذاهایی را که دوست دارید میل کنید بدون آنکه به لثه صدمه ای وارد شود. بنابراین با مقایسه ایمپلنت دندان با بریج از این حیث میتوان گفت کارای ایمپلنت دندان بالاتر است.

دندانپزشک زیبایی در مقایسه ایمپلنت دندان و بریج معمولا ترجیح می دهد از ایمپلنت دندان استفاده کند زیرا اگر کاشت ایمپلنت به خوبی صورت گیرد امکان تشخیص ایمپلنت با دندان های طبیعی وجود نخواهد داشت. بریج اگر دچار شل شدگی شوند ظاهر نامناسبی خواهند داشت. برخی از انواع بریج دندانی هم شامل قسمت های فلزی بوده که ظاهر آن را نامناسب می شازد. بنابراین دندانپزشک زیبایی اگر قرار باشد جهت زیبایی دندان یکی از دو روش ایمپلنت یا بریج را انتخاب کند به سمت استفاده ایمپلنت دندان می رود.

لازم به ذکر است استفاده ایمپلنت دندان همانند دندان طبیعی است ومراقبت از آن نیز همانند دندان طبیعی است ولی بریج نیازمند دقت و توجه بیشتر در نگهداری از آن است. در صورت استفاده از بریج، موضع بریج شده استخوان فکش بمرور زمان دچار تحلیل می شود که در صورت نیاز به درمان ایمپلنت در زمانهای بعدی نیاز به درمان پیوند استخوان را ضروری می سازد.

بریج دندان بریج

اشتراک :