شرح خبر

جرم گیری ایمپلنت دندان

ایمپلنت دندان همانند دندانهای طبیعی نیاز به جرم گیری دارند. در صورت ایجاد پلاک های میکروبی اطراف ایمپلنت ، مشکلاتی در اطراف ایمپلنت ایجاد میشود که ماندگاری ایمپلنت دندان را کاهش میدهد.

ایمپلنت دندان

تفاوت جرم گیری ایمپلنت دندان با دندان این است که نوع قلم جرم گیری متفاوت است. بطوریکه قلم جرم گیری ایمپلنت دندان از جنس تیتانیوم است این درحالی است که جنس قلم های جرم گیری دندان از جنس فولاد زنگ نزن می باشد.

هم جنس بودن قلم جرم گیری با ایمپلنت دندان بخاطر جلوگیری از واکنش ایمپلنت با قلم می باشد. زیرا در استفاده از قلم های رایج جرم گیری ممکن است ذرات قلم بر روی ایمپلنت باقی بماند.

جرم گیری جرم دندان جرم گیری ایمپلنت جرم جرم ایمپلنت

اشتراک :