شرح خبر

در تجویز ایمپلنت دندان به چه مواردی توجه میشود؟

عوامل مختلفی در موفقیت ایمپلنت دندان موثر است. به عنوان مثال سن بیمار از فاکتورهای مهمی است که دندانپزشک اایمپلنت دندان به آن توجه فراوانی میکند.

ایمپلنت دندان

از دیگر فاکتورهای مهم برای دندانپزشک ایمپلنت دندان توجه به آلرژی برخی از افراد به تیتانیوم است. زیرا در موارد نادری حساسیت هایی نظیر برجستگی های ریز پوستی بوجود می آید. این درحالیست که اکثر دندانپزشکان ایمپلنت، تیتانیوم را به عنوان یک ماده آلرژیک نمیدانند.

سن بیمار از فاکتورهای مهم در تجویز ایمپلنت دندان است. به عنوان مثال در سن های بالا وجود بیماریهای جانبی نظیر پوکی استخوان و... روی درمان ایمپلنت موثر بوده و نیاز به رعایت جوانب مخصوص به خود را دارد.

سن پایین هم جهت ایمپلنت دندان توصیه نمیشود زیرا با درمان ایمپلنت دندان در سنین پایید رشد فک ادامه داشته که در سالهای بعدی استخوان روی ایمپلنت را می پوشاند ، لذا توصیه به درمان ایمپلنت در بیماران با رشد جسمانی کامل می باشد.

سابقه مصرف سیگار نیز بر موفقیت درمان تاثیر گزار است. بیماران بایستی سلامت دهان و دندان را جهت استفاده ایمپلنت رعایت کنند.

ایمپلنت تجویز ایمپلنت موفقیت ایمپلنت سن ایمپلنت

اشتراک :