شرح خبر

دندانپزشک زیبایی و تعرفه های دندانپزشکی

دندانپزشک زیبایی بر مبنای نوع نقص دندانی درمان را انجام می دهد. گاهی دندانپزشک صرفا زیباتر کردن دندانها را انجام می دهد، گاهی دندانپزشک مقاصد ترمیمی را نیز پیگیری می کند که هر یک تعرفه های خاصی را دارد.

اما مبنای محاسبه تعرفه های دندانپزشک زیبایی چیست؟

در پاسخ بایستی به این نکته توجه کرد که یکی از مبنایی ترین ملزومات جهت دندانپزشکی مواد و تجهیزات مورد استفاده است. لذا هزینه این مواد و تجهیزات در تعرفه نهایی بسیار تاثی گزار است. به عنوان مثال پر کردن دندان با آمالگام یا کامپوزیت بسیار متفاوت است و هزینه متفاوتی دارند. یکی دیگر از علل تاثیرگزار بر هزینه نهایی نوع درمانی مورد استفاده توسط دندانپزشک زیبایی است. به عنوان مثال اگر ایمپلنت دندان استفاده شود مدت زمان بالایی لازم است تا طول درمانی طی شود و مواد و تجهیزات خاصی نیاز دارد. در کنار این عوامل سطح تخصص دندانپزشک نیز بر تعرفه های دندانپزشکی موثر است. گاهی در برخی از بیماران نیاز به معاینه های بعدی نیز است که در این موارد طبیعتا نیاز به هزینه های بیشتری توسط بیمار است.

اشتراک :