لوگوی کلینیک دندان پزشکی دکتر سعید کریمی
دندانپزشک زیبایی ایمپلنت دندان تهران دکتر سعید کریمی
شرح خبر

دندانپزشک زیبایی چگونه نگین دندان را ایجاد میکند؟

دندانپزشک زیبایی جهت زیبایی دندانها در کنار سفیدی ودرخشندگی دندانها نگین دندان را استفاده میکند. نگین خصوصا در بانوان که نسبت به زیبایی حساسترند توسط دندانپزشک زیبایی بکار میرود.

دندانپزشک زیبایی

نگین میتواند از جنس فلزات گرانبها مثل طلا ویا سنگ مصنوعی باشد. دندانپزشک زیبایی از نگین جهت قرار دادن بر روی دندانهای جلویی فرد استفاده میکند. جهت نگین کردن بایستی قبل از هر چیزی با دندانپزشک زیبایی مشورت کرد.

دندانپزشک زیبایی محل قرار گیری نگین را مشخص مینماید. دندانپزشک زیبایی بسته به ویژگی های دندانی شخص انتخاب موضع نصب نگین را انتخاب میکند. کاشت نگین توسط دندانپزشک زیبایی به سادگی انجام گرفته وشخص دردی را متوجه نمیشود. مدت زمان کاشت نگین کوتاه بوده ودر کمتر از نیم ساعت عملیات نصب صورت میگیرد.

نحوه کاشت به این صورت است که موضع تمیز شده وزبر سازی صورت گرفته، سپس دندانپزشک زیبایی نگین را نصب مینماید. نگین نصب شده مزاحمتی برای فرد ایجاد نمیکند وفرد براحتی میتواند به امور روزمره خود مثل مسواک زدن و.. بپردازد. شخص مورد استفاده کننده از نگین دندان بایستی بداند موضع اطراف نگین محل مناسبی برای تجمع باکتری ها است بنابراین بایستی در رعایت بهداشت کوشا باشد.

افرادی که ار نگین دندان استفاده میکنند نباید خودسرانه آن را جدا کنند زیرا باعث آسیب زدن به مینای دندان میشود ودر صورتیکه نگین از روی دندانها جدا شد بایستی نزد دندانپزشک زیبایی رفته واقدام به نصب مجدد نگین دندانی کند.

نگین دندان

اشتراک :

شرح خبر

ارسال نظر
نظرات

Copyright © 2015 - bsbsaba Co. All Right Reserved.

ایمپلنت دندان
مشاهده برنامه هفتگی