شرح خبر

روشهای زیبایی دندان

زیبایی دندان

زیبایی دندان نقش بسزایی دراعتماد بنفس افراد دارد.ازجمله روشهای زیبایی دندان توسط دندانپزشک زیبایی میتوان روشهای زیر را بیان کرد:

پیوند دندان جهت زیبایی

در پیوند دندان یک ماده همرنگ دندان توسط دندانپزشک زیبایی استفاده میشود که به دندان میچسبد و شکستگیهای دندان وپوسیدگی ها ترمیم می شود.

روکش دندان (ونیر)

ونیر مادهای نازک وهمرنگ دندان است که سطح دندان را میپوشاندو سبب زیبایی دندان میشود.

تاج گذاشتن روی دندان

تاج بعنوان کلاه دندان است. هنگامیکه دندان ضعیف ویا بمقدار زیاد تخریب شود، برای بهبود شکل، اندازه وظاهر دندان از تاج دندانپزشک زیبایی استفاده میکنند. تاج منجربه زیبایی دندان میشود.

ارتودنسی دندان

دندان‌های کج وناهموار توسط ارتودنسی اصلاح میشود. این دندانها منجر کاهش زیبایی فرد میشود.

میناکاری دندان

میناکاری، یک روش سریع وبدون درد است. این روش برای تصحیح عیوب کوچک مانند دندان‌ ناهموار و یا دندان روی هم گرفته، استفاده می‌شود.

سفید کردن دندان

انواع مختلف سفید کننده‌های دندان عبارتند ازخمیردندان، ژلهای، چسب‌ها و مواد سفیدکننده‌ای که دندانپزشک به دندان میزند سفیدی دندان نقش بسزایی در زیبایی دارد.

پرکردن با کامپوزیت

پرکردگی دندان گاهی دراثر خرد شدن نیازبه جایگزینی دارد. بسیاری ازافراد آمالگام نقره‌ای را با کامپوزیت هم رنگ دندان تعویض می‌کنند.

ایمپلنت دندان

بسیاری از افراد در اثر پوسیدگی دندان، عفونت و التهاب لثه وجراحی دندان، دندان‌های خود را از دست میدهند؛ ایمپلنت دندان که از تیتانیوم ساخته میشود، به جای ریشه دندان قرار می‌گیرد.

دندان مصنوعی

افرادیکه فاقد دندان وبافت اطراف دندان هستند، از دندان مصنوعی استفاده میکنندکه منجر به زیبایی میشود.

بریج دندان

در صورتیکه دندانی کشیده شود، برای جایگزینی آن، دو دندان مجاور ناحیه بی‌دندانی به عنوان پایه در نظر گرفته شده و ناحیه وسط پر می‌شود.

زیبایی دندان زیبایی دندانپزشک زیبایی دندانپزشکی زیبایی

اشتراک :