لوگوی کلینیک دندان پزشکی دکتر سعید کریمی
دندانپزشک زیبایی ایمپلنت دندان تهران دکتر سعید کریمی
شرح خبر

روند درمان ایمپلنت دندان

متخصص ایمپلنت دندان با بررسی های بالینی وبررسی وضعیت بیمار اقدام به درمان ایمپلنت دندان میکند. جهت موفقیت ایمپلنت ، اولین قدم انتخاب روش مناسب برای ایمپلنت دندان وهماهنگی و رعایت اصول درمان است.

جهت موفقیت ایمپلنت دندان نیاز به تکنیسین ماهر و متخصص است. پزشک متخصص قبل از درمان بررسی های لازم پزشکی را انجام داده و پس از معاینات و بررسی های رادیوگرافی نوع درمان ایمپلنت را تجویز میکند. پزشک متخصص با توجه به نیاز بیمار نوع ایمپلنت مورد نیاز راانتخاب کرده و بسته به نیاز بیمار تعداد ایمپلنت و همچنین مموضع درمان را مشخص میکند.

ایمپلنت دندان

در اکثر روشهای ایمپلنت بسته به چند مرحله ای بودن درمان پزشک در فاصله درمانی وضعیت بیمار خود را میسنجد و معاینه دوره ای بیمار توسط دندانپزشک صورت میگیرد. پزشک متخصص پس از درمان نهایی اقداماتی نظیر بررسی نسج نرم اطراف ایمپلنت و بررسی میزان اتصال ایمپلنت با استخوان فک و.. را انجام میدهد.

بیمار نیز جهت درمان ایمپلنت دندان بایستی نکاتی را رعایت کند. از جمله این که بیمار بایستی دو هفته پس از جایگزاری ایمپلنت روی ان فشاری نیاورد. در حالیکه این محدودیت پس از دو هفته برظرف شده و بیمار میتواند با استفاده مواد مخصوص از ایمپلنت استفاده کند.

در درمان ایمپلنت پس از مرحله اول در صورتیکه درمان با موفقیت صورت گرفته باشد سر ایمپلنت باز شده و روکش نهایی روی آن قرار میگیرد. جهت موفقیت درمان همکاری بیمار و رعایت بهداشت و تجویزات پزشک متخصص ایمپلنت لازم است.

درمان ایمپلنت

اشتراک :

شرح خبر

ارسال نظر
نظرات

Copyright © 2015 - bsbsaba Co. All Right Reserved.

ایمپلنت دندان
مشاهده برنامه هفتگی