شرح خبر

سن مناسب برای ایمپلنت دندان

سن مناسب برای ایمپلنت دندان یکی از سوالات بیماران در زمینه درمان ایمپلنت دندان است. در جواب این افراد باید گفت بهتر است تا سن هجده سالگی ب صبر کرد تا رشد استخوان فک بیمار کامل شده وبه حد نهایی خود برسد. با این کار باعث میشود ایمپلنت دندان کوتاه به چشم نیاید.

بنابراین بایستی بیمار تا سن 18 سالگی صبر کند تا استخوان فک به رشد کامل خود برسد. زمانیکه بیمار نیاز به استفاده از چند ایمپلنت دندان دارد وبر روی این ایمپلنت ها به شکل بریج روکش نصب شود. این باعث میشود که در زمان رشد استخوان فک ، بریج مقاومت کرده ومانع از رشد فک شود که در این صورت رشد طبیعی فک وچهارچوب صورت، بخوبی صورت نگرفته واین بر روی زیبایی فرد تاثیر گزار است. ولی زمانیکه یک ایمپلنت برای بیمار استفاده میشود، محدودیت سنی وجود ندارد و حتی بیمار میتواند پس از سن 18 سالگی ایمپلنت دندان را تعویض نماید.

ایمپلنت دندان

با ایمپلنت دندان میتوان دندانهای یکدست همانند دندانهای طبیعی برای فرد ایجاد کرد. جهت موفقیت درمان ایمپلنت همراهی بیمار و دندانپزشک لازم است. با رعایت نکات تجویزی دندانپزشک ایمپلنت سالم برای فرد ایجاد میشود. رجوع به دندانپزشک ایمپلنت ویا دندانپزشک زیبایی جهت زیبایی وبدست آوردن سلامت دهان ودندان لازم است.

سن ایمپلنت

اشتراک :