شرح خبر

لیزر دندان برای کودکان بهتر است

کودکان جهت مراجعه به دندانپزشک دچار ناراحتی و درد و ترس هستند. لیزر دندان تکنولوژی مناسبی جهت کاهش این ناراحتی هاست دندانپزشک زیبایی هم از فناوری لیزر بخوبی استفاده می کند.

لیزر دندان

تکنولوژی لیزر دندان باعث راحتی و ملایمت و راحتی کودکان شده است. لیزر دندان درمان مناسبی برای کودکان با حساسیتهای دندانی است. لیزر دندان ارتعاش دریل را ندارد و صدای ناهنجار معمول را حذف کرده که این امر باعث کاهش استرس میشود.

کاهش نارحتی های بی حسی نیز از مزایای لیزر دندان است. با لیزر به بافت های مجاور کمتر آسیب وارد میشود و دوره درمان کوتاهتر است. کاهش خونریزی و درمان سریع و بدون درد همه موجب برتری استفاده لیزر دندان برای کودکان شده است.

دندانپزشک کودکان لیزر دندان کودکان

اشتراک :