شرح خبر

مراحل کاشت ایمپلنت دندان مراحل گذاشتن ایمپلنت دندان

مراحل کاشت ایمپلنت دندان مراحل ایمپلنت دندان تصویری مراحل گذاشتن ایمپلنت دندان . ایمپلنت دندان به سبب تیتانیومی بودن آلیاژی مناسب جهت تعبیه به جای دندانهای از دست رفته بیمار میباشد. تیتانیوم در ایمپلنت دندان دچار خوردگی نمیشود و مقاومت بالایی دارد.

ایمپلنت دندان

مراحل گذاشتن ایمپلنت دندان

ایمپلنت داخل دهان بیمار تحرک نداشته و جایگزین مناسبی برای دندان از دست رفته است. جهت کاشت ایمپلنت دندان ابتدا فیکسچر جایگزاری شده، سپس اباتمنت و روکش دندان روی آن قرار میگیرد. روش کاشت ایمپلنت دندان برای جایگزینی یک دندان یا چند دندان متفاوت است. در درمان با بی دندانی کامل روشهایی نظیر All on 4 و... استفاده میشود.

مراحل ایمپلنت دندان تصویری

هر چه تراکم استخوانی بیشتر باشد درمان ایمپلنت دندان بهتر صورت میگیرد. لذا دندانپزشک ایمپلنت به تراکم استخوانی بیمار توجه بالایی دارد. در تراکم استخوانی پایین تر از ایمپلنت دندان با قطر بالاتر استفاده میشود.

کاشت ایمپلنت کاشت دندان ایمپلنت فوری

اشتراک :