شرح خبر

نکات مهم در جایگزاری ایمپلنت فوری:

در ایمپلنت فوری بدست آمدن درمان در زمان کوتاه مطلوب است ولی بایستی به نکاتی توجه کرد. من جمله اینکه ایمپلنت دندان در فرایند درمان نبایستی کوچکترین حرکتی داشته باشد زیرا در صورت کوچکترین حرکت ایمپلنت خطر شکست درمان وجود دارد. در ایمپلنت دندان فوری اتصال تاج به پایه نیازمند دقت فراوان است.

ایمپلنت دندان

ایمپلنت فوری در دندانهای جلویی مناسب تر است زیرا این دندانها محکم تر میباشند. ایمپلنت دندان جهت جایگزاری در فک پایین به سبب قوی و محکم بودن مناسب تر است درحالیکه در جایگزینی تمامی دندانهای فک بالا کمتر از ایمپلنت فوری استفاده میشود.

ایمپلنت دندان فوری نیازمند مراقبت بیشتر دارد وبیمارانی که سلامت دهانیشان بهتر است مناسبتر است.

نکات ایمپلنت نکات ایمپلنت فوری

اشتراک :