شرح خبر

نیمی از افراد سیگاری قادر به انجام عمل ایمپلنت نیستند

ایمپلنت دندان

عمل ایمپلنت درنیمی از افراد سیگاری امکان پذیر نیست و معمولا افراد سیگاری باید چند ماه قبل ازانجام عمل ایمپلنت دندان از مصرف سیگار خودداری کنند.

عطا الله شیرازی متخصص دهان و دندان درگفت‌وگو باخبرنگار بهداشت ودرمان خبرگزاری فارس گفت: با توجه به تحقیقات انجام شده، عمل ایمپلنت دندان درنیمی ازافراد سیگاری امکان پذیر نیست و معمولا افراد سیگاری باید چند ماه قبل از انجام عمل ایمپلنت از مصرف سیگار خودداری کنند.

ایمپلنت

اشتراک :