شرح خبر

سیگار کشیدن بعد از ایمپلنت . نیمی از افراد سیگاری قادر به انجام عمل ایمپلنت نیستند

ایمپلنت دندان

سیگار کشیدن بعد از ایمپلنت

سیگار کشیدن بعد از ایمپلنت نقش سیگار در ایمپلنت رابطه سیگار با ایمپلنت .عمل ایمپلنت در نیمی از افراد سیگاری امکان پذیر نیست و معمولا افراد سیگاری باید چند ماه قبل ازانجام عمل ایمپلنت دندان از مصرف سیگار خودداری کنند.

نقش سیگار در ایمپلنت

عطا الله شیرازی متخصص دهان و دندان درگفت‌وگو باخبرنگار بهداشت ودرمان خبرگزاری فارس گفت: با توجه به تحقیقات انجام شده، عمل ایمپلنت دندان درنیمی ازافراد سیگاری امکان پذیر نیست و معمولا افراد سیگاری باید چند ماه قبل از انجام عمل ایمپلنت از مصرف سیگار خودداری کنند.

رابطه سیگار با ایمپلنت

ایمپلنت

اشتراک :