شرح خبر

هر ایرانی به طور متوسط 6 دندان پوسیده دارد

پوسیدگی دندان

رییس هیات مدیره انجمن دندانپزشکان عمومی ایران گفت: بر اساس آمار وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی هرایرانی بطور متوسط دارای 6 دندان کشیده، پر کرده یا پوسیده است.

به گزارش خبرنگار علمی ایرنا، دکتر باقرشهنی زاده اظهار کرد: همچنین براساس این آمار سال گذشته افراد بین 33 تا 48 سال بیش از13 درصد پوسیدگی دندان دارند.

وی با تاکید بر لزوم توجه بیشتر در امر پیشگیری از پوسیدگی های دندانی اظهار کرد: سربازان اصلی درامر پیشگیری از پوسیدگی های دندانی دندانپزشکان عمومی وبهداشت کاران دهان و دندان هستند که میتوان بر اساس برنامه ریزی یک طرح جامع ازسطح مهد کودک ها و مدارس معاینات لازم رابرای کودکان انجام دادو مانع از بروز پوسیدگی در دندان ها درسنین بالاتر آنان شد

پوسیدگی دندان

اشتراک :