شرح خبر

پری ایمپلنت

ایمپلنت دندان نیازمند مراقبت لازم است. ایمپلنت برای جبران فقدان دندان ضروری است که طراحی لبخند جهت بدست آوردن زیبایی دندان را میسر میکند. ایمپلنت دندان علاوه بر نقش در زیبایی دندان، جبران دندان از دست رفته میکند که باعث زندگی بهتر برای فرد میشود.

به بیماری هایی که در نواحی اطراف ایمپلنت ایجاد شده که بیشتر ناشی از عدم مراقبت های لازم از طرف بیمار است بیماریهای پری ایمپلنت گفته میشود. ایمپلنت معمولا توسط روکش دندان پوشانده میشود که در نواحی تماس با بافت نرم و سخت کناری در صورت عدم رعایت مراقبت های لازم میتواند باعث التهاب و بیماریهای پریودنتال شود. موضع اطراف ایمپلنت موضع مناسبی جهت تجمع باکتریها است که این باکتریها بمرور زمان باعث التهاب ودر موارد حاد باعث عفونت لثه میشود.

ایمپلنت دندان

زمانیکه لثه اطراف ایمپلنت دچار التهاب شده است که این التهاب بصورت رنگ قرمز نمایان میشود بیماری پری ایمپلنت را میتوان شناسایی کرد. در گاهی موارد لثه تا حدی حساس میشود که در اثر مسواک زدن یا استفاده نخ دندان خونریزی رخ میدهد. در صورت تشخیص بموقع بیماری، دندانپزشک میتواند براحتی بیماری را درمان کند.

افرادی که ایمپلنت استفاده میکنند بایستی بهداشت دهان و دندان خود را بخوبی رعایت نمایند. کنترل صحیح جرم دندان، نکشیدن سیگار و مشروبات الکلی و رجوع به دندانپزشک در دوره های زمانی مشخص میتواند از بیماری پری ایمپلنت جلوگیری کند. با ایمپلنت دندان میتوان زیبایی دندان را برای فرد مهیا کرد و مشکلات فقدان دندان را برای بیمار از بین برد.

پری ایمپلنت

اشتراک :