شرح خبر

چه زمانی برای ایمپلنت دندان مناسب تر است؟

معمولا سوالی که در ذهن بیماران وجود دارد این است که زمان مناسب جهت ایمپلنت دندان پس از فقدان یک دندان چه زمانی است

ایمپلنت دندان

با کشیدن دندان به دلایل مختلف دندانهای مجاور به سمت فضای خالی متمایل میشود و بسمت مکان خالی شده حرکت میکنند. این امر پس از یکی دو سال منجر به کاهش فضای دندانی شده که جایگزاری پروتز یا ایمپلنت دندان را دشوار تر میکند.

در این موارد دندانپزشک مجبور میشود از ایمپلنت دندان با قطر کمتر استفاده کند. ایمپلنت دندان در این مورد فشار بیشتری را تحمل میکند که باعث کاهش عمر و افزایش خستگی fatigue آن میشود. همچنین بدلیل گیر افتادگی مواد غذایی در اطراف ایمپلنت احتمال پوسیدگی افزایش می یابد.

بنابراین بهتر است فاصله بین کشیدن دندان و ایمپلنت دندان زیاد نشود تا عمر و کیفیت ایمپلنت دندان افزایش یابد.

ایمپلنت زمان ایمپلنت ایمپلنت تهران

اشتراک :